Esmaspäeval, 2. mail, hakati erametsaomanikelt vastu võtma taotlusi Natura 2000 metsa toetuse saamiseks, millega neile kompenseeritakse Natura 2000 alal asuva metsa majandamisel looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääv tulu.

Natura 2000 toetust saab Erametsakeskuse kaudu taotleda juba alates 2008. aastast. Tegemist on Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetmega 2.7. Erametsaomanikel tasub teada, et tänavu on Natura 2000 toetuse taotlemise tingimused muutunud.

Alates 2011. aastast on võimalik taotleda Natura metsa toetust ka sellistele aladele, mis asuvad küll Natura 2000 alal, kuid kus pole veel piiranguvööndit, sihtkaitsevööndit ega hoiuala. Nende alade moodustamine on veel pooleli.

Selliseid alasid nimetatakse projekteeritavateks aladeks ja toetust saab taotleda väiksema määra alusel ehk 60,08 eurot hektari kohta aastas. Projekteeritavad alad on samuti nagu kõik toetusõiguslikud metsaalad Natura metsatoetuste kaardil Maa-ameti kaardiserveris.

Teine suurem muudatus 2011. aastast on see, et enam ei pea tähistama metsaala piire looduses kogu ulatuses. Eraldi ei pea olema tähistatud erinevate vööndite vahelised piirid. Tähistatud ja igal aastaajal leitavad peavad olema ainult need katastriüksuse piiripunktid, mis ühtivad metsaala piiripunktidega. Kui ringikujulise metsaala keskpunkt asub taotleja maal, siis peab olema tähistatud selle keskpunkt. Loe täpsemalt ka erametsanduse portaalist.

Toetuse taotlusi võtab Erametsakeskus vastu 2. – 23. maini ja hilinenult kuni 15. juunini (siis vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta). Maakondades aitavad taotlusi täita piirkondlikud tugiisikud ja metsanduskonsulendid.