Eile,  19. aprillil anti Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt Tallinna Linnahallis üle Noore Looduskaitsja Auhind, millega kaasneb stipendium 10 000 krooni. Kätte anti auhind fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2009 autasustamistseremoonial.

Noore Looduskaitsja Auhinna žürii otsustas auhinna anda välja Murel Meriveele.

Murel Merivee (25) on alates 2003. aastast töötanud viimasel ajal pidevalt muutuvas looduskaitsesüsteemis: aastatel  2003 – 2005 Nigula Looduskaitseala Administratsioonis spetsialistina, kes tegeles kaitse planeerimise ja pool-looduslike koosluste hooldamise korraldamisega,  aastatel 2006 – 2008 Riikliku Looduskaitsekeskuse kaitseplaneerimise spetsialistina ning alates käesolevast aastast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitseplaneerimise spetsialistina.

Murel on lõpetanud 2006. aastal Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna ning tema lõputöö teemaks oli looduskaitsespetsiifiline - „Rahvusvahelise tähtsusega märgala kaitse kui investeering”.

Murel Merivee arendanud Eesti-Läti looduskaitselisse piiriülesest koostööd Nigula LKA ja Põhja-Vidzeme BKA vahel (PIN/MATRA projekti piiriülese loodusturismi kavandamine, INTERREG Wetlivonia projekti ettevalmistamine ja läbiviimine).  Murel on ka aktiivne ja edukas  vabatahtlike kaasaja looduskaitsetöödesse – olgu need siis väljasuremisohus olevatele kõredele  elupaiku loovad talgud Edela-Eestis või Soomaa rahvuspargis kogukonna kaasamine rahvuspargi tegemistesse. Soomaaga on seotud Mureli üks viimase aja oluliseimad looduskaitselisi tegevusi – põlislooduse (wilderness) väärtustamisega Eestis ning Soomaa rahvuspargile PAN Parks sertifikaadi taotlemine, mis peab lõpule jõudma käesoleval aastal.

Murel Merivee on oluliselt panustanud  õliga määrdunud lindude päästesse – alates Nõva õlikatastroofist on Murelist kujunenud vastava valdkonna ekspert, kes lõi kiirelt kontaktid õliga määrdunud elustiku rehabiliteerimisega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, osales aktiivselt praktilistel päästetöödel õpetades välja vabatahtlike ning on esindanud Eestit selles valdkonnas toimunud rahvusvahelistel üritustel ning avaldanud teema kohta artikleid.

Murel Merivee on ka looduskaitse propageerija ja loodushariduse edendaja, kes on koostanud mitmesuguseid loodushariduslikke materjale ning levitanud tervikliku teadmistepõhise ja kogukonda kaasava adaptatiivse ökosüsteemse looduskaitsekorralduse põhimõtteid nii kolleegide hulgas kui laiemas avalikuses.

Noore Looduskaitsja Auhind loodi  ELFi juurde 2005. aastal Kaja ja Alex Lotmani eestvedamisel. Auhinna eesmärgiks on toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondade. Auhinda  rahastavad  Estonian Nature Tours ja OÜ 360 kraadi.

Auhinna žüriisse kuulusid Kaja ja Alex Lotman, ELFi nõukogu liige Mart Jüssi, ornitoloog Tiit Randla ja eelmine Noore Looduskaitsja Auhinna saaja Tarvo Valker.