Aktivistid on seisukohal, et Viljandimaal asuvasse Niilusoo rappa turbakaevanduse rajamine on vastutustundetu tulevaste põlvkondade suhtes, sest võimendab kliimamuutusi.

  • Kliima
  • 17. juuni 2020
  • Foto: Ohtu raba turbatootmisala/Ivar Leidus

Turbakaevanduse rajamise tõttu paiskub atmosfääri märkimisväärne hulk kasvuhoonegaase, mis jääksid maapinda, kui kaevandust ei rajataks, mistõttu panustab turbakaevanduse rajamine otseselt kliimamuutuste süvenemisesse. Inimeste eluks vajaliku keskkonna hoidmiseks on tarvis aga viivitamatult lõpetada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamine.

Turbakarjääri rajamine ei juhindu rahvusvaheliselt kokku lepitud kliimamuutuste leevendamise juhistest. ÜRO Toidu ja Põllumajandus Organisatsioon (FAO) sõnul saavad riigid ette võtta konkreetseid samme soode majandamisel selleks, et kliimamuutusi leevendada. Näiteks saavad riigid hoida ja taastada ning enne soodega seotud tegevuste alustamist konsulteerida kohalike kogukondadega. “Kaevanduse rajamisega aga parimal juhul raba kahjustatakse ning kohalike aktivistide sõnul elanikkonnaga ei konsulteeritud,” selgitab kliimaaktivist Henri Holtsmeier.

“Kliimamuutuste leevendamine ning ökoloogilise katastroofi ära hoidmine on inimkonna suurim väljakutse  21. sajandil. Kuigi probleem on globaalne, peituvad lahendused kohalikul tasandil. Selles kontekstis saab nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse – Viljandi valla – otsustav käitumine Niilusoo raba säilitamiseks olla ainuõige tegutsemisviis,” sõnas kliimaaktivist Henri Holtsmeier.


Viljandimaal asuva Kolga-Jaani piirkonna kogukond on moodustanud vabaühenduse MTÜ Niilusoo, mille eesmärgiks seista puhta keskkonna ja elurikkuse säilimise eest. Ühing on asunud aktiivselt tegutsema Niilusoosse turbakarjääri rajamise peatamise nimel ning teinud ettepaneku rajada Niilusoo alale hoopis kohaliku tasandi kaitseala ja õpperada. MTÜ Niilusoo on saatnud Keskkonnaametile pöördumise sooviga tühistada turbakarjääri rajamist võimaldav kaevaluba ning teinud katse astuda dialoogi kohaliku Viljandi vallavalitsusega.