Norra  on riiklikus plaanis võtnud endale eesmärgiks panustada edaspidi ka tuuleenergiasse. Norra nafta- ja energiaminister Aaslaug Haga on veebiportaali treehugger.com teatel nimetanud tuuleturbiinidesse investeerimist väärt ideeks.

Norra kuulub 5 enim naftat eksportiva riigi hulka. Tal on ka Euroopa pikim merekallas ja palju tugevat tuult.

Norras pani ärimeestest ja ametnikest koosnev energia nõukogu kokku 30-lehelise aruande, milles määrati ära Norra energiatootmise plaanid aastateni 2020-2025. Eesmärgiks võeti kuni 40 teravatt-tundi taastuvat energiat, millest ligi pool peaks tulema avamere tuuleenergiast. Tuuleenergiast juurde saadav energia on ekvivalentne kuni 8 tuumaelektrijaamaga.

Selleks, et piisavalt (avamere)tuuleparke luua peab Norra projekti investeerima kuni 220 miljardit Norra krooni. See on suur raha. See võrdub ligi poolega Norra aastasest naftatulust.

Kuna Norras on palju hüdroelektrijaamu, siis ei kardeta ka tuulevaikust. Lisaks hüdro- ja tuuleenergiale kasutatakse Norras ka laine-, biomassi- ja päikeseenergiat.