NULA stardirahastuse konkurss ootab 1. novembriks vabaühenduste välja arendatud lahendusi teravatele ühiskondlikele probleemidele.

KÜSK annab kuni kolmele enim potentsiaali omava lahendusega meeskonnale kuni 25 000 euro suurused starditoetused. Stardirahale kandideerima oodatakse MTÜ või sihtasutuse vormis tegutsejaid, kes vajavad oma uudse lahenduse testimiseks ja käimalükkamiseks järgmiseks pooleteiseks aastaks stardikapitali.  Eeldatakse, et konkursile kandideerijad on viimase kahe aasta jooksul oma lahendusega läbinud mõne inkubaatori, arengukiirendi või –programmi. See võib olla nii KÜSKi ja Heateo Sihtasutuse NULA inkubaator või mõni teine sarnane, mille fookus on suunatud ühiskondlike algatuste arendamisele. Taotlusvormid, lahendustele esitatavad nõuded ja täpsemad konkursi tingimused leiab NULA lehelt.