Pärnumaale rajatavas Särghaua õppekeskuses saab lähitulevikus heita pilku Eesti maapõue sadade meetrite sügavusele ja rullub lahti aastamiljonite tagune ajalugu

10. oktoobril asetab Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik nurgakivi TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse peahoonele.

“Geoloogia on riigi jaoks oluline valdkond, mille tähtsus ulatub keskkonnasõbraliku kaevandamispoliitika kavandamisest igapäevase ehitustegevuse planeerimiseni välja. Seepärast arendame koostöös TTÜga välja kaasaegse, huvitava ja unikaalse keskuse, mis annab kõigile huvilistele võimaluse oma geoloogiaalaseid teadmisi parandada,” ütles keskkonnaminister ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu esimees Keit Pentus-Rosimannus.

Loodav õppekeskus avab uksed 2014. aastal ja hakkab tegema koolitusi õpilastele, õpetajatele, loodusturistidele ja teistele huvilistele. Särghaual keskendutakse just eluta looduse õpetamisele, sealhulgas geoloogia, geograafia, hüdroloogia, energia- ja aineringluse, kliima ja astronoomia tutvustamisele.

Keskusesse tuleb Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass, kivimite, mineraalide ja fossiilide väljapanekud ning samuti mitmeid keskkonnaalast aktiiv- ja õuesõpet toetavaid vahendeid nagu ilmajaam ning teleskoop.

Õppekeskuse projekteerisid Amhold AS ja OÜ EMP A&I ning ehitab AS Pärnu REV. Projekti kogumaksumuseks on 2,5 miljonit eurot, millest 90% tuleb SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning ülejäänu TTÜ-lt.

Koos õppekeskuse peahoonele nurgakivi panekuga avatakse Särghaual uus 400 m2 pindalaga puursüdamikuhoidla, mis on osaks Eesti teadustaristu teekaardi projektist „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)”.

2014. a tegevust alustav õppekeskus on Pärnumaal Vändra vallas ajaloolise Särgava talu südames, kuhu 40 aasta eest rajati toonase Teaduste Akadeemia – ja tänase TTÜ – Geoloogia Instituudi välibaas. Aastakümnete jooksul on Särghauale kogutud hindamatu geoloogiline varamu, siin hoiustatakse unikaalseid kivimikollektsioone ning kilomeetrite kaupa maapõuest puuritud puursüdamikke.

Maateaduste- ja keskkonna-alane õpe Särghaual toetub TTÜ teadlaste ja õppejõudude kompetentsile. Keskkonnavaatluste ja õppetundide läbiviimiseks pakub Särghaual avaraid võimalusi Pärnu jõgi ja ümbruskonna eripalgeline loodus.

Mitmekülgse tegevuse pakkumiseks kooliõpilastele on kavandatud koostöö naabruses asuva Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumiga. Loodava Särghaua õppekeskuse käivitamisega soovib TTÜ süvendada nii laste kui täiskasvanute huvi eluta looduse protsesside, geoloogiliste vaatamisväärsuste, maavarade ja uute keskkonnatehnoloogiate vastu.