Sotsiaalministeerium koos Eesti Keemiatööstuse Liidu ja Terviseametiga korraldab kosmeetika teabepäeva eesmärgiga tuletada meelde kosmeetikamäärusest tulenevaid nõudeid ja kohustusi ning lähemalt tutvustada looduskosmeetika kohta käivaid nõudeid.

Teabepäevale on oodatud kosmeetikatoodete tootjad, importijad, levitajad, järelevalvajad ja teised huvilised. Teabepäev toimub 15. oktoober 2014, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

Pidevalt tõuseb tarbijate huvi loodustoodete vastu. Üha rohkem on turul tooteid, mida esitletakse kui looduslikke (natural) või mahepõllumajanduslikust tootmisest pärinevaid loodustooteid (organic; pakume viimastele eestikeelseks vasteks „mahelooduslikud kosmeetikatooted“). Sageli  sisendatakse tarbijale, et kõik looduslik on juba oma koostise poolest iseenesest ohutu.

Euroopas puuduvad senini ühtsed ametlikud normid, mis reguleeriksid, millal võib väita, et tegemist on loodustootega. Samas peavad väited olema põhjendatud ja tõestatavad. Kuna on palju erinevaid lokaalseid määratlusi ja nõudeid looduslike ja mahelooduslike kosmeetikatoodete kohta, siis palusime selle ala eksperdil assotsiatsioonist „Cosmetics Europe“ tutvustada põhimõtteid, mille järgimise korral saab väita, et tegemist on loodustootega. Mitte iga loodustoode ei ole „100% looduslik“. 

Siiani on tekitanud arusaamatust, mida võib väita kosmeetikatoote kohta ja mida kanda märgistusele. Väide peab otseselt või kaudselt kirjeldama toote omadusi või otstarvet toote märgistusel. Väidetest kosmeetikatoote märgistusel räägib kosmeetikafirma L’Oréal´i esindaja.

Teabepäeval tuletab Euroopa Komisjoni esindaja meile meelde, millised on kosmeetikamääruse kohased nõuded toote andmiku ja terviseohutuse aruande kohta.
Veel antakse ülevaade ökomärgistest ja keskkonnakriteeriumitest, kosmeetikatoodete koostisainete ja REACH-määruse vahelisest seostest. Eesti Keemiatööstuse Liidu esindaja tutvustab vastutustundliku reklaami ja vabatahtliku algatuse põhimõtteid.

Tutvu esialgse päevakavaga.

Ingliskeelsetele ettekannetele on tagatud sünkroontõlge eesti keelde. Palume registreerimisel kindlasti ära märkida, kas vajate sünkroontõlget või mitte, et saaksime tagada osalejatele vajaliku tehnika.

Osalemiseks palume ennast registreerida siin. Teabepäevale registreerimine lõppeb 30.09.2014.

Teabepäev on osalejatele tasuta.