Sarnaselt varasematele aastatele toimub ka tänavu kampaania, mille käigus saavad eraisikud ja ettevõtted tasuta ära anda omanikuta kiirgusallikaid. Kampaania kestab detsembri alguseni.

Kiirgusallikas on seade või radioaktiivne aine, mis on ohtlik nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Eestis kasutatakse kiirgusallikaid sisaldavaid seadmeid tööstuses, meditsiinis, teaduses ja tavakasutuses (näiteks plutooniumi sisaldavad suitsuandurid). Kiirgusallikad võivad kohati olla väga suure aktiivsusega ja seega põhjustada nende leidjatele ja nendega kokkupuutujatele ülemääraseid kiirgusdoose. Ühe sellise allika väärkasutuse tõttu on Eestis 1994. aastal hukkunud ka inimene.

1990. aastate esimesel poolel toimus paljude tööstusettevõtete erastamine ja korduv edasimüümine, nende tegevuse seiskumine ja kontrollimatu äri vanametalliga, mistõttu võib Eestis omanikuta kiirgusallikaid leida üsna tihti. Samuti võivad kiirgusallikad Eestisse sattuda naaberriikidest, kuna kõikides piiriületuskohtades ei ole vastavaid tuvastusseadmeid ning hästi varjestatud kiirgusallikas võib teinekord ka nende poolt tuvastamata jääda.

Omanikuta kiirgusallikas on selline kiirgusallikas, mis on hüljatud, kaotatud, teisaldatud, varastatud või üle antud nii, et sellest pole nõuetekohaselt teatatud Keskkonnaametile, uuele omanikule või vastuvõtjale. Sellise allika omamiseks, hoidmiseks või kasutamiseks ei ole reeglina väljastatud kiirgustegevusluba.

Mõned näited sagedamini leitavatest omanikuta kiirgusallikatest.

Kiirgusallikate kogumise kampaaniat on tehtud varasemalt neljal korral ning viimati 2015. aastal.

Kui kellegi valduses on kiirgusallikaid või keegi on märganud midagi kahtlast, mida võib pidada kiirgusallikaks, tuleb leiust kuni 6. detsembrini 2019 teavitada radioaktiivsete jäätmete käitlejat ASi A.L.A.R.A. telefonil 6741 366 või e-posti aadressil alara@alara.ee.

Teavitajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel ning lepitakse kokku aeg, millal AS A.L.A.R.A. töötajad kiirgusallikale järele tulevad. Kindlasti ei tohi kiirgusallikat ise transportida. AS A.L.A.R.A. korraldab kogutud jäätmete veo Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse ning nõuetekohase käitlemise ja ladustamise vahehoidlas.

Kampaaniat korraldab Keskkonnaministeerium koostöös AS A.L.A.R.A ja Päästeametiga.