Õiglane kaubandus on rahvusvaheline kokkulepe ja kauplemisviis, mis seisab arengumaade väiketootjate huvide eest ja aitab vähendada vaesust,

Osale õiglase kaubanduse nädala viktoriinis, pane oma teadmised proovile ning võida auhindu!

Õiglase kaubanduse märgis seisab hea nende tegevuste eest:
1) miinimumhinna, õiglase tasu ja tootjate kogukonna arendamiseks mineva lisatasuga panustatakse arenguriikide talunike ja tootjate majanduslikku elujõulisusesse
2) toodetakse keskkonnasõbralikult ja säästlikult
3) keelatud on lapsi ekspluateeriv töö ja orjatöö, peetakse kinni töötajate inim- ja tööõigustest, ning tagatakse paremad töötingimused.

Tooteid ostes või kasutades teab 55% EL-i kodanikest üldiselt seda, millised on toodete kõige olulisemad keskkonnamõjud. Ka Eesti teadlikkus ja Fairtrade’i märgise tuntus kasvab: 2016.a  teadis juba 18 % inimestest, millega on tegemist.

Õiglase kaubanduse nädal on traditsiooniliselt Oktoobrikuu viimane täisnädal. sellel puhul korraldab Bioneer Õiglase kaubanduse nädala mängu, milles on võimalik osaleda kõigil.

Osalemiseks mine kõigepealt aadressile kysimustik.fairtrade.ee/  Mõtle läbi kõik neli küsimustikku. Kindlasti tekkis sul mingi arvamus nende teemade osas.

Teise sammuna avalda oma avamust. Pane see kirja kas Bioneeri Facebooki lehele õiglase kaubanduse nädala jutu kommentaaridesse või saada e-posti aadressile janek@bioneer.ee. Oma arvamusse võid lisada ka, kas ja milliseid õiglase kaubanduse märgisega tooteid on võimalik osta sinu kodupoes!

Pärast õiglase kaubanduse nädala lõppu loosime laekunud arvamuste seast välja parima, keda ootab üllatus!