Päästeamet toetab mittetulundusühingute ohutusteemalisi projekte 300 000 krooniga.

Konkursi kaudu rahastatakse ideid, mis aitavad kaasa õnnetuste ja nende tagajärgede ära hoidmisele. Iga-aastase projektikonkursi eesmärk on ärgitada kodanikeühendusi leidma lahendusi ohutusalastele kitsaskohtadele, peamine eesmärk on vähendada tulesurmasid ja veeõnnetusi. Kokku toetatakse erinevaid projekte 300 000 krooniga.

Eelistatud on kogukonda kaasavad tegevused. “Näiteks inimeste koolitamine ja kaasamine mõne piirkonna tule- või veeohutuse tagamiseks,” ütleb projektikonkursi päästeameti poolne koordinaator Tiina Laube. Samuti on oodatud tuletõrjesporti populariseerivad projektid.

Eelmise aasta projektidest toob Laube eeskujuks SA Taheva Sanatooriumi algatuse “Tegutseme targalt vees ja vee ääres”, mille käigus 9-20 aastased noored õppisid, kuidas veekogude ääres ohutult käituda. Seitsme aasta jooksul on päästeamet toetanud 80 mittetulundusühingute ennetustöö projekti. Eelmisel aastal esitati kokku 28 projekti, millest 11 sai ka toetust. Projektikonkursi kohta saavad kodanikeühendused rohkem infot teabepäevadelt Rapla Tallinnas, Rakveres ja Tartumaal.

Rohkem infot projektikonkursi ja teabepäevade kohta leiab http://www.rescue.ee/projektikonkurss