Pooled rahastatud projektidest on sellel aastal suunatud veeõnnetuste ennetamiseks. Ülejäänud ohutusalaseks teavitustööks, muuhulgas hädaabinumbri 112 tutvustamiseks ja eakate ohutusõppeks ning tuletõrjeajaloo talletamiseks ja tutvustamiseks.

Projekti koordinaatori Tiina Laube sõnul on sellel aastal päästeameti prioriteet tuleohutuse kõrval uppumissurmade ennetamine. Läinud aasta suvel oli palju uppumissurmasid, mistõttu soovib amet just selles valdkonnas vabatahtlikega rohkem koostööd teha. “Varasematel aastatel on tuleohutusealane koostöö vabatahtlikega andnud väga häid tulemusi, sama tahame saavutada ka uppumissurmade vähendamisel. Seetõttu olid just veeõnnetuste ennetamiseks välja pakutud ideed eriti oodatud,” märkis Laube.

Veeohutusprojektide raames koolitatakse omavalitsuste töötajaid, parandatakse ohutust valveta suplusaladel ning viiakse läbi veeohutusõpe Põhja kaitseringkonna vahipataljoni ajateenijatele.

Päästeameti projektikonkurss õnnetuste ennetamiseks toimus kümnendat korda, eesmärgiks on kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel. Kokku on kümne aasta jooksul parimatele projektidele jagatud ligi 223 700 eurot.

Kõikide taotlustega saab tutvuda päästeameti kodulehel  www.rescue.ee/projektikonkurss .