Päritolutunnistusi kasutatakse oma tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks. Paljud tarbijad ning ettevõtted ja organisatsioonid soovivad kasutada 100% puhast taastuvenergiat, mis on keskkonnasõbralikum ning aitab kaasa süsinikujalajälje vähendamisele. Päritolutunnistus on tarbijale ainus tõend tarbitud elektrienergia päritolu kohta ja selle ostmine toetab nii taastuvenergia tootmist kui võimaldab tarbijatel teha keskkonnasõbralikumaid tarbimisotsuseid. Päritolutunnistuse saab tarbija hankida koos elektrienergiaga valides elektrimüüjalt taastuvelektri paketi või elektrienergiast eraldi.

Kuna elektrone ei ole võimalik võrgus tootjalt tarbijale suunata, siis on välja töötatud elektrooniline dokument, mis aitab tarbijale saavutada kindlustunnet, et tema poolt tarbitud elektrienergia on toodetud taastuvenergiaallikatest. Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis ja Eesti päritoluregistrist kustutatud päritolutunnistusi. Päritolutunnistuse miinimumühik on 1 MWh ehk iga toodetud megavatt-tunni kohta väljastatakse üks päritolutunnistus. Päritolutunnistusi väljastatakse kord kuus eelneval kalendrikuul toodetud elektrienergia toodangu kohta. Alla 1 MWh  toodetud elektrienergia eest päritolutunnistusi ei väljastata.

Päritolutunnistuste saamiseks tuleb avada päritolutunnistuste konto, mille kaudu toimub päritolutunnituste väljastamise toimingute teostamine. Konto avamiseks tuleb esitada tootjal või tarnijal taotlus Elering AS-ile, kes süsteemihaldurina väljastab päritolutunnistusi tootjale selle kohta, et toodetud elektrienergia on taastuvast energiaallikast pärinev või süsinikuneutraalne.

Päritolutunnistuste väljastamiseks tuleb tootjal registreerida oma tootmisseade Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis. Täpsemalt saab tutvuda päritolutunnistuse saamiseks konto avamise kohta ka Elering AS-i kodulehel.

Kui tootmisseadmete registreerimine õnnestus ja päritolutunnisuste konto avatud, siis väljastatakse päritolutunnistused igakuiselt automaatselt. Kui päritolutunnistus on väljastatud, siis on võimalik seda 12 kuud registris üle kanda. Päritolutunnistus kehtib 18 kuud, mille jooksul on võimalik seda kasutada (kustutada) tarbitud elektrienergia tõendamiseks.

Taastuvelektritootjad peavad väljastatud päritolutunnistustele ka ostjad leidma. Seega on lisaks võrku müüdud elektrienergiale võimalik ka päritolutunnistustega kaubeldes täiendavat tulu teenida. Toodetud elektrienergia ja päritolutunnistuste kauplemine toimub tavaliselt üksteisest eraldi. Erinevalt elektrienergiast päritolutunnistuste puhul suurt avalikku börsi hetkel ei ole ja enamasti toimuvad tehingud läbirääkimiste teel. Päritolutunnistustega kauplemine on võimalik ka väiketootjana. Kauplemiseks tuleb avada konto kauplejana või leida päritolutunnistustega kaupleja. Ühe võimalusena saab päritolutunnistuste kauplemiseks kasutada ka näiteks vahendusplatvormide kaudu teenust pakkuvaid kauplejaid. Teenusepakkujate vahendusel on lihtne ja mugav päritolutunnistusi registreerida, hallata ja nendega kaubelda.

Päritolutunnistuste vahendusplatvormi teenust pakub näiteks Soldera ja infot vahendusplatvormi kohta on võimalik leida siit.

Samas ootame ka teisi innovaatilisi ja põnevaid teenusepakkujaid Elektrilevile endast märku andma, et saaksime juba järgmistes infokirjades ka teie tegemisi oma klientidele tutvustada.