Pärnamäe jäätmejaama kompostimisplatsil jagatakse inimestele kevadisteks aiatöödeks 18. aprillist kuni 31. maini tasuta komposti.

Sertifitseeritud komposti valmistatakse Pärnamäe jäätmejaamas kohapeal neljast Tallinna jäätmejaamast ja kalmistute juurest sinna tarnitud aia- ja haljastujäätmetest. See on hea näide, kuidas liigiti kogutud biojäätmed ringlusse võetud saavad.

„Liigiti kogutud biojäätmed on väärtuslik ressurss, millest on võimalik valmistada komposti või ka gaasi. Ringmajanduses on Tallinna üks olulisemaid eesmärke biojäätmete liigiti kogumise arendamine. Ka Tallinna uus jäätmekava aastateks 2022–2026 seab selle prioriteediks. Laiemalt seab Tallinna arengustrateegia aastaks 2035 eesmärgiks, et jäätmed võetakse maksimaalselt ringlusesse või taaskasutatakse muul viisil,” ütles abilinnapea Joosep Vimm.

Komposti jagatakse Pärnamäe jäätmejaamas (Pärnamäe tee 36) selle lahtiolekuaegadel. Tallinna Jäätmekeskus on saanud jagatavale kompostipartiile kvaliteeti kinnitava sertifikaadi ja komposti on kokku 1100 tonni. Komposti jagatakse tasuta kuni 15 m3 ühe kliendi (nii eraisik kui ettevõte) kohta, soovijatel tuleks endast märku anda Tallinna Jäätmekeskusele aadressil info@jaatmejaam.ee või telefonil 616 400. Kampaaniavälisel ajal on ühe kuupmeetri komposti hind 14,40 eurot (koos käibemaksuga).

Komposti soovijatel võiks olla oma transport, kuid kuni 30 km kaugusele Pärnamäe jäätmejaamast on Tallinna Jäätmekeskuselt võimalik tellida transport alla 15 m3 komposti veoks hinnaga 1,2 eurot km (koos käibemaksuga).

„Praegu tuleb kevadiste aiatööde hooaeg peale, komposti vastu võiks olla suurem huvi. Kuna jäätmejaamadesse toodud aia- ja haljastujäätmetest valmistatud komposti valmib korraga palju ning kompostimisplatsil oleks vaja ruumi alustada uute partiide käitlemisega, soovimegi elanikele tasuta komposti jagamiskampaania teha,“ sõnas Tallinna jäätmejaamasid haldava Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.

Kompostimine ise on lihtne ja looduslik protsess, mille käigus erinevate organismide (nt bakterid, seened, vihmaussid) abil tekib biolagunevatest jäätmetest toitaineterikas kompost. See on hea mulla väetamiseks, sest sisaldab taimede kasvamiseks vajalikke aineid ning suurendab mulla poorsust. Lisainfot võib leida siit.

Pärnamäe jäätmejaamast jagatavale kompostile on tehtud kõik vajalikud analüüsid ning Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus on sellele väljastanud toote sertifikaadi, mille alusel täidab biolagunevatest jäätmetest komposti tootmisel sätestatud nõudeid. Valmiskompost võib sisaldada võõriseid ning idanemisvõimelisi umbrohuseemneid. Jagatavat komposti tuleb enne haljastuses ja aiamaal kasutades segada kasvumullaga vähemalt pooleks (1 osa kasvumulda ja 1 osa komposti).

Kevadiste aiatööde käigus tekkinud lehepraht, lõigatud oksad ja muud haljastujäätmed saab ära viia Tallinna jäätmejaamadesse: Pärnamäe (Pärnamäe tee 36), Rahumäe (Rahumäe tee 5a), Pääsküla (Raba tänav 40) ja Paljassaare (Paljassaare põik 5) jäätmejaama. Ühekordsel viimisel saab tasuta ära anda 0,6 kuupmeetrit aia- ja haljastujäätmeid ehk siis 100-liitriseid kotte võetakse korraga tasuta vastu kuus tükki.

Aasta ringi on võimalik soetada ka Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) kompostimisväljakutel toodetud sertifitseeritud komposti. Jõelähtmes asuvas suurimas Eestis tegutsevas komposti tootmisettevõttes kasutatakse komposti tootmiseks erinevaid biolagunevaid jäätmeid, sh Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo raames elanikelt kogutavaid biojäätmeid. TJT-s  valminud sertifitseeritud komposti tuleb kasutada kui kanget väetist ning segada kasvumulla sisse vaid vähesel määral. Lisainfo saamiseks kirjutada info@tjt.ee või helistada 609 6029.