Otepääl, Pühajärve Puhkekodus valmis keskkonnasõbralik küttesüsteem, kus vett soojendatakse päikese abil ning hoonet köetakse puithakke ning halupuidu põletamisega.  Projekti kogumaksumuseks kujunes pea 1,8 miljonit eurot, millest 371 000 tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel keskkonnaprogrammist.

Pühajärve Puhkekodu asub Otepää linna tsentraalkatlamajast kaugel ning seepärast ei saanud asutus kaugküttega liituda või kasutada kütmiseks maagaasi.

Lahendusena rajati puhkekodu kinnistule biokütusel töötav katlamaja koos päikeseküttesüsteemiga. Katlamaja on oskuslikult sobitatud ümbritsevasse loodusesse. Hoones töötab kaks katelt, mis suudavad asutust varustada energiaga aasta läbi. Katlamaja katusel asuvad päikesepaneelid soojendavad asutuse vett suviti ning katavad puhkekodu energiavajadusest viiendiku. „Nüüd on käivitatud hakkepuidukatel, millele talveperioodil lisandub ka suitsugaaside pesurist saadav soojusenergia,“ rääkis AS Pühajärve Puhkekodu juhataja Jaak Raudsepp.

„Keskkonnahoiu vallas on puhkekodu uue küttesüsteemi väärtus kõrge – päikeseküttesüsteem võimaldab säästa hinnanguliselt 547 tonni puiduhaket aastas,“ rääkis KIKi keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. Päikeseenergia kasutamine aitab vähendada ka  puiduhakke põletamisega kaasneva koldetuha hulka ligi 182 tonni võrra aastas.

Integreeritud küttesüsteem on oluline ka hariduse vallas. Valminud katlamaja hakatakse näitliku õppevahendina kasutama kohalike koolide õppeprogrammides. Seda tutvustatakse kui loodussõbralikku ja säästlikku lahendust ning selle otstarbekusest soojuse tootmisel antakse aastas ülevaade vähemalt 150 inimesele.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.