Valitsus kiitis tänasel istungil heaks pakendiseaduse muudatuse, millega suurendatakse kontrolli pakenditega tegelevate organisatsioonide üle ja paigaldatakse rohkem pakendikonteinereid.

„Eesmärk on, et taaskasutus suureneks ja prügimägedele jõuaks jäätmeid võimalikult vähe. Eelnõu muudatuse järel lisandub mitusada pakendikonteinerit, mis teisisõnu tähendab, et pakendite tagastamine muutub inimeste jaoks mugavamaks," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. "Lisaks kavatseme muuta pakendi taaskasutusorganisatsioonide tegevuse läbipaistvamaks ning paremini reguleerituks ja kontrollituks."

Seadusemuudatusest tulenevalt suureneb pakendikonteinerite arv. Kui seni võisid taaskasutusorganisatsioonid mitme peale paigaldada ühe pakendite kogumismahuti, siis edaspidi tuleb igal organisatsioonil välja panna oma kogumistünn. Tänase seisuga on Eestis üle 5000 kogumistünni, seaduse jõustumisel peaks neid  lisanduma 500-750 tükki.

Pettusevõimaluste välistamiseks täpsustatakse pakendijäätmete taaskasutamise tõendil  kajastatavaid andmeid. Taaskasutamise tõend peab andama ülevaate, mis kogutud pakendijäätmetega on toimunud ja kuidas neid on käideldud. Valeandmete või puudulike andmete esitamise eest saavad Keskkonnainspektsioon ning Maksu- ja Tolliamet ettevõtteid tulevikus karistada.

Lisaks on eelnõus paika pandud pakendiauditiga seonduv. Praegu on see mõiste seaduses küll olemas, aga see on liiga üldine ning seetõttu viib iga ettevõte auditi läbi oma äranägemise järgi.

Eelmisel aastal jõudis Eestis turule 123 138 tonni pakendeid, neist tekkinud jäätmetest koguti ja taaskasutati 68%. Kohustuslik on taaskasutada vähemalt 60% pakendijäätmetest.