Paldiskis Tallinna maantee 30 kinnistul augustikuus avastatud väävelhappevaadid on vastavalt Keskkonnainspektsiooni ettekirjutusele sealt kõrvaldatud ning nõuetekohaselt käideldud.

Osaühingule Raudver kuuluval laoterritooriumil leiti maasse kaevatuna kümme 230-liitrist metallvaati, millest neli olid täidetud väävelhappega. Ülejäänud vaadid olid tühjad.

Kinnistu omanik kaevas pinnasevallides peitunud vaadid välja ning andis need üle ohtlike jäätmete käitlusfirmale EcoPro.

Kes ja millal vaadid kinnistule maha mattis, ei ole selgunud. Vaatide välimust ja seisukorda arvestades võisid need pärineda nõukogude ajast.