Nordecon Ehitus sõlmis eelmisel nädalal vee-ettevõttega Tallinna Vesi ehituslepingu Paljassaare reoveepuhasti täiustamiseks, mille tulemusel rajatakse praegusest efektiivsemat reoveepuhastust võimaldav biofilter. Tööde maksumuseks on ligemale 50 miljonit krooni.

„Me ei saa me alahinnata selle objekti ehitamisega kaasnevat positiivset emotsiooni, sest rajatav biofilter läheb tegelikult kaudselt korda ääretult paljudele tallinlastele – puhtamaks saab majapidamistest pärit reovesi ja reostamata püsib Tallinna laht,“ ütles Nordecon Ehitus ASi juhatuse liige, müügidirektor Avo Ambur.

Biofilter rajatakse olemasoleva Paljassaare reoveepuhasti tehnoloogilise protsessi osana, et tagada jätkusuutlik ja olemasolevast efektiivsem reovee puhastus. Puhasti tehnoloogilise protsessi uuendamisel on arvestatud Tallinna ühisveevärgi arenduskavas esitatud prognoosiga. Biofilter koosneb kaheksast kambrist, kus iga kamber töötab iseseisva biokilel põhineva protsessina.

Ehituse mahus ehitatakse välja lisaks biofiltri kambritele biofiltri pumpla, pesuvee süsteem koos mahutiga, õhustussüsteem pesutsükli käivitamiseks, biofiltrisse lisatava metanooli jaama laiendus, elektrivarustus, automaatjuhtimissüsteemi laiendus koos vajalike analüsaatorite ja mõõteriistadega. 

Käesoleva ehitusprojektiga rajatakse kõik biofiltri teenindussõlmed sellise varuga, et laienemisvajaduse ilmnemisel tuleb püstitada ainult lisakambrid ning hankida ja paigaldada lisapumbad.

Tööde algus oli juulis 2010 ning lepingu tingimuste kohaselt valmib töö 2011. aasta juuli alguseks.