Keskkonnainspektsiooni kontrollkäigud Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvele näitavad, et kahjuks ei pea paljud kalastajad, sealhulgas nii kutselised kalurid kui harrastuspüüdjad, püüginõuetest kinni. Rohkem probleeme esineb Peipsi järve lõunapoolses osas, kus püügisurve on praegu väga suur. Nädalalõppudel koguneb jääle tuhandeid kalamehi.

“Alates veebruarikuu algusest, kui järvedele tekkis tugevam jääkate ning algas aktiivne jääalune püük, oleme tuvastanud seal juba umbes poolsada rikkumist,” ütles Keskkonnainspektsiooni Lõuna regiooni peainspektor-nõunik Tõnis Saariste. “Neist umbes pooltel juhtudel on teo toime pannud isik ka välja selgitatud ja karistatud, osa juhtumeid on veel menetluses,” täpsustas Saariste.

Harrastuspüüdjate puhul on kõige levinumaks rikkumiseks püük ilma püügiõigust tõendava dokumendita.

Inspektsioon tuletab meelde, et püügiõiguse tõendamiseks peab kalastajal olema ette näidata harrastuspüügi eest tasumise maksekorraldus koos isikut tõendava dokumendiga. Mobiiliga tehtud makse kontrollimiseks on inspektoritel olemas vastavad kontrollerid.

Harrastuspüüdjad peaksid ka meeles pidama, et harrastuspüügil saadud kala edasi müüa ei tohi.

Kutseliste kalurite puhul on enim probleeme liigsete võrkudega ja püüniste tähistusega.

“Käesoleva aasta jaanuarist jõustunud uus kalapüügieeskiri seab püügivahendite tähistusele kindlad nõuded, kuid paljud kalurid ei ole oma püügivahendite tähistust siiani nõuetega vastavusse viinud,” ütles Saariste. Inspektorid on kaluritele nõudeid selgitanud ja neid hoiatanud, edaspidi rakendatakse rikkujate suhtes juba karimaid meetmeid.

Seadus võimaldab füüsilisi isikuid karistada kalapüüginõuete rikkumise eest kuni 18 000 krooni suuruse rahatrahviga, ettevõtetele on maksimaalne trahvisumma 50 000 krooni.

Peipsi järve põhjaosas, kus teevad järelevalvet Ida regiooni inspektorid, on sel aastal tuvastatud paarkümmend kalapüügirikkumist. Ida regiooni peainspektor-nõuniku Ivo Kase sõnul on tegemist harrastuspüüdjatega ning probleemid on põhimõtteliselt samad.

Keskkonnainspektsioon hoiab jääalusel püügil jätkuvalt silma peal. Korra tagamiseks on plaanis läbi viia ka ühisreide koos politsei ja piirivalvega