Täna, 9. novembril anti Pirita Linnaosa Valitsusele üle Rohelise Kontori tunnistus, mis tähistab vastavust 1. taseme rohelise kontori kriteeriumidele. Tunnustusele kvalifitseerus kokku 60 ettevõtet ja organisatsiooni üle Eesti, nende seas Mustamäe, Haabersti, Kristiine ja Kesklinna linnaosa valitsused.

 

  • Ettevõtlus
  • 9. november 2023
  • Foto: Kaido Saarniit ja Martin Küüsmaa annavad auhinda üle / Pressifoto

„Rohemärgis viitab sellele, et organisatsiooni juhtkond on võtnud kohustuse toetada kontoris läbiviidavaid keskkonnaalasele parendusele suunatud tegevusi ning panustab töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmisse. Oleme tegelenud linnaosa valitsuse kontoris energia kokkuhoiuga ning kindlasti lisasid panuse tunnustuse saamisesse suvel meie terrassil võõrustatud nutimesilased, keda mainiti auditis positiivselt, kui loodusliku mitmekesisuse võimendajaid,“ rõõmustas Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit.

Rohelise kontori põhimõteteks on keskkonnahoidlike hangete ja ostude korraldamine, energiatõhususe edendamine, loodusressursside ja muude materjalide kasutamise ning jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus, samuti jätkusuutlik transport ja liikuvuskorraldus ning tervislik töökeskkond. Kriteeriumidele vastavust hinnati välisauditi käigus, mille viis läbi EKJA esindaja. Rohelise Kontori tunnistus kehtib 3 aastat.

Auväärt tunnustuse andis Pirita linnaosa vanemale Kaido Saarniidule üle Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liige Martin Küüsmaa.

Rohelise Kontori põhimõtete rakendamine vähendab kontori üldkulusid säästlikuma energia- ja ressursikasutuse ning jäätmetekke vähendamise kaudu, motiveerib töötajaid, suurendab innovatsiooni keskkonnahoidlike toodete ja teenuste väljatöötamisel.