Alates tänasest külastab Prügihunt koos keskkonnasõbralikku tarbimist ja jäätmetekäitlemist tutvustava infolavaga Tallinna lasteaedu.

Säästva tarbimise ja jäätmeinfolava on interaktiivse teavitusvahendina sisustatud erinevate infomaterjalide ja näidistega keskkonnasõbraliku tarbimise ning jäätmekäitluse kohta.

Jäätmeinfolava esitlusi korraldatakse igal aastal eesmärgiga levitada jäätmealast teavet, edendada keskkonnasäästlikke eluviise, jäätmete sorteerimist ja taaskasutusse suunamist.

Lastepäraste mängude ja vestluste abil õpetatakse prügi sorteerimist, selgitatakse, millised tooted on keskkonnasõbralikud ja koos mõeldakse välja uusi kasutusviise vanadele asjadele.

Kevadhooajal külastab Prügihunt 25 lasteaeda. Infolava esitlused toimuvad aprillis ja mais. Kokku käiakse 25-s lasteaias.

Allikas: Tallinn.ee