Homme toimuvad Tallinna Puuetega Noorte Keskuses Juks puhastusteeninduse eriala kutsevõistlused, kus mõõtu võtavad erivajadusega noored.

Sihtasutus Innove koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega korraldab võistlust kaasava hariduse põhimõtteid silmas pidades.

Võistlustel osalevad kodumajanduse ja puhastusteeninduse eriala õpilased kahel erineval oskustasemel:

  • I abitöölise osaoskusi omandavad õpilased (põhiharidus omandatud toimetuleku riikliku õppekava alusel);
  • II kodumajanduse algoskusi omandavad õpilased (põhiharidus omandatud individuaalse õppekava järgi hooldusõppes).

Hinnatakse näiteks seda, kas õpilane valib sobivad koristustarvikud ning täidab ohutusnõudeid. Õpilane võib paluda juhendajalt ülesande sooritamiseks abi.

Eelmisel aastal toimusid esmakordselt kutsevõistlused, kus osalesid ka raske ja sügava intellektipuudega noored. Saadud positiivsed elamused julgustasid mitmete kutseõppeasutuste esindajaid ning tänavu on osalejate ring juba laiem. Puhastusteeninduse kutsevõistlustel osaleb kokku 15 õpilast Tallinna Kopli Ametikoolist, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest, Vana-Antsla Kutsekeskkoolist ja Väike-Maarja Õppekeskusest.

Võistlust korraldab Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, toetust pakub Euroopa Liidu Sotsiaalfond.