Täna on esimene rukkiema päev ehk tulepäev, rahvakalendris tuntud kui lauritsapäev, laratsipäev, labõrõdsapäev, laaritsapäiv, laratsepäev, lortsapäiv.

Maavallas on tulevaimu Lauritsa nime all austatud. Näiteks teati, et Laurits elab Urvaste Tamme-Lauri tammes.

Tulepäevast kaob aovalgus ja öötaevasse ilmub linnutee. Et õhtud jäävad pimedaks, on siitpeale kohane videvikus kodus tuld üles võtta. Samas, tulepäeval tuld ei tehta, tal lastakse puhata. Et tuld edaspidi ohjes hoida, on sel päeval hoopis koldesse vett piserdatud ja pang vee ja vihaga ahju otsa pandud. Pesu pesemine tulepäeval täidab sama ülesannet. Mõnel pool on sel päeval ka korstnaid pühitud.

Loonas toimub teinegi muutus. Õun ja kartul saavad maitse ja siitpeale on täisluba neid süüa. Õllesõbrale on aga tähtis, et humalale luuakse nüüd viha.

Kuusalus on teatud, et lauritsapäeva räimesilk on kõige parem. Sel ajal tehti valmis talvesilgud. Sügisesi niisa ja marjata silke on ka üldiselt nimetatud lauritsa silkudeks.

Kolm päeva enne ja kolm pärast esimest rukki emapäeva on õige aeg rukist külvata. Seda eeskätt põhjapool. Samuti peab nüüdseks olema laisalgi mehel esimene rukkirehi üleval. See tähendab, et uudsevili on juba käes.

Rukkiema tuleks mõista kui rukkihaldjat - rukki hoidjat, rukkivaimu. Emal on siinkohal siiski ka muid tähendusvarjundeid nagu algus, tugi, põhi ja hoidja.

Näiteks laeva emapuu, laeva ema, paadi ema, venne emä, särgi ema – hammõ imä (särgi algus või pihaosa), võrgu imä (kalapüünise pära), tuuligu ema (tuuliku püstvõll), mõõgade emä (linaropsimismõõkade hoidja), voki ema (kere). Jõe emaks on selle sügavaim voolukoht.

Aga mida on sellest jutust õppida pärimusest ja esivanemate tarkusest hoolival rahval? Põllule ei maksa rukkiemapäeval minna ja põhutööd ei sobi teha. Ehk tasuks võtta hoopis aeg maha, et kasvõi mõttes tänada loonat ja miks mitte ka põllumeest.

Kes aga satub Maavalla kõige jämedama tammepuu - Tame-Lauri tamme - juurde, võiks kaasa võtta kera punast lõnga ja jätta puule oma anni palvega, et järgmisel aastal tules vähem inimesi hukka saaks.

Tuld võib austada teisteski hiites ja pühapaikades.

Ja veel, tulepäeval võiks suitsu-, piibu- ja muidumehed jätta tuleriistad rahule. Las tuli puhkab. Seega, kui keegi tahab küpsetada rukkipühaks päris ahjus värsket leiba või valmistada pidurooga, peaks seda tegema juba nädalavahetusel.