Täna, 10. oktoobril avab AS Adven Eesti Rakveres hakkepuidul töötava soojuse ja elektri koostootmisjaama esimese etapi, mille raames valmis soojusenergia tootmise osa. Projekti kogumaksumus on üle 4 miljoni euro, millest 1,4 miljonit tuleb SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vahendusel rohelisest investeerimisskeemist.

Koostootmisjaamas toodetavat soojust hakatakse kasutama Rakvere linna kaugküttevõrkudes, kuhu suunatakse ka teise KIKi toetatud koostootmisjaama, OÜ ES Bioenergia toodetav soojus. Mõlema jaama rakendamisel hakkab 80% Rakvere linna vajaminevast soojusenergiast tulema taastuvatest allikatest.

Adven Eesti koostootmisjaama kasutuselevõtt mõjutab oluliselt Rakvere soojatootmise hinda. „Täna võime rakverelastele täie kindlusega öelda, et tänu uuele jaamale langeb soojuse tootmise hind kaugelt rohkem, kui mõne protsendi võrra," kinnitas Adven Eesti juhatuse esimees Andrus Laumets. Ta toonitas, et lõpliku hinna tarbijale kinnitab siiski võrguettevõte AS Rakvere Soojus. Laumetsa sõnul hakkab täna avatavas jaamas soojuse tootmine kohe pihta täisvõimsusega. „Projekti teine etapp lõpeb 2014. aasta keskel, kui valmib elektritootmise osa,“ ütles ta.

Täiskoormusel töötades toodab jaam tunnis 5,3MW soojusenergiat ja ligi 1MW elektrit.

Adven Eesti rajatav koostootmisjaam on Eestis teine, mis töötab ORC-tsükliga (Organic Rankine Cycle). See on uudne tehniline lahendus, kus soojus- ja elektrienergia ökonoomsemaks tootmiseks kasutatakse vee asemel spetsiaalset orgaanilist vedelikku. Esimene sellise tehnoloogiaga jaam rajati KIKi toetusel käesoleva aasta kevadel Kuressaarde.

„Soojaprojektide valmimine on külmade ilmade eel täie hoo sisse saanud. Äsja lõpetasime Saku ning Tabivere projektid, millele nüüd lisandub Adven Eesti soojusenergia tootmine. Hea meel on näha, et KIKi kaudu saadud toetuste abil on taastuvate ressursside kasutamine Eesti soojatootmises aina kasvanud,“ sõnas KIKi juhatuse liige Andrus Kimber.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.