Aprillis tõuseb ligi 335 000 pensionäri pension tänu iga-aastasele pensionite indekseerimisele, millele sel aastal lisandub erakorraline pensionitõus. Tänasest saavad pensionärid oma uut, 3. aprillil väljamakstavat pensioni suurust näha riigiportaalis eesti.ee.

Pension kasvab indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu tulemusel keskmiselt 8 protsenti. „See teeb keskmiselt 45 eurot pensioni kohta, kuid oluline on tähele panna, et kõigil ei tõuse pension sama palju – pensionitõus sõltub iga pensionäri pensionistaažist,“ selgitas sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna pensioniteenuse juht Merle Sumil-Laanemaa.

Pensionite indekseerimiseks arvestatakse igal aastal välja uus indeks, mille suurus sõltub eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvust ja sellest, kuidas on muutunud tarbijahinnaindeks. Indekseerimisel suurendatakse nii pensioni baasosa kui aastahinnet. Baasosa on kõigil pensionitel sama ja suureneb protsentuaalselt aastahindest veidi rohkem.

„Aastahinne suureneb indekseerimise tulemusel küll protsentuaalselt veidi vähem, kuid kuna aastahindega korrutatakse läbi inimese tööstaažist sõltuv staažiosa, siis sõltub pensioni suurenemine sellest rohkem – kellel on rohkem staaži, sellel rohkem ja vastupidi,“ põhjendas Sumil-Laanemaa.

Indeksi väärtus on sel aastal 1,080. Lisaks tavapärasele indekseerimisele tõstetakse sel aastal pärast indekseerimist riikliku pensioni baasosa erakorraliselt 7 euro võrra.

Alates aprillist on uus baasosa suurus 215,5148 eurot, uus aastahinne on 7,104 eurot ja rahvapensioni määr 221,63 eurot.

Oma uut pensioni suurust saab vaadata riigiportaalis eesti.ee (pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine). Uues suuruses pensioni maksab sotsiaalkindlustusamet välja sel reedel, 3. aprillil.

Lisainfot saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja infotelefonilt 612 1360.