Sellel õppeaastal jätkab Haridus- ja Teadusministeerium õpetajakoolituses õppivatele tudengitele stipendiumi maksmist, eesmärk on tunnustada õpetajaks õppimist ja õpetaja elukutset.

Taotluse stipendiumi saamiseks esitas 385 üliõpilast (möödunud õppeaastal oli taotlejaid 282), hindamisele läks 245 korrektselt esitatud taotlust (möödunud õppeaastal 249). Ühe stipendiumi suuruseks on 20 000 krooni. Välja makstakse 91 stipendiumi, nendest 9 on laulu- ja tantsupeo pühendusstipendiumid ning lähevad looverialade tudengitele, kes on aktiivselt osalenud laulu- ja tantsupeo korraldamises. Stipendiaadid õpivad Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Eesti Kunstiakadeemias ning Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et käesolev on üks samm teiste hulgas õpetajaameti väärtustamise teel. Ta lubas, et analoogiliste stipendiumide eraldamine jätkub ka edaspidi ja põhjendas pedagoogiliste erialade üliõpilastele stipendiumide maksmist valdkonna prioriteetsusega.

„Õpetajaamet on üle hulga aja jälle populaarne. Selle põhjuseks ei ole mitte majanduslangus, nagu mõned „hambamehed“ arvavad, vaid õpetaja staatuse tõstmine nii seadusandluses kui ühiskonna suhtumises tervikuna. Vähetähtis pole ka see, et õpetajate palgaraha on olnud viimaste aastate eelarvete prioriteediks“ rõõmustas Lukas.

Lukase kinnitusel on rõõmustav ka see, et käesoleval aastal oli stipendiumisaajate hulgas enam loodus- ja reaalainete õpetajaks õppivaid üliõpilasi.

Stipendiumi määramisel võttis stipendiumi nõukogu arvesse taotleja õppeedukust ja motiveeritust töötamaks õpetajana; looverialade üliõpilaste puhul arvestas stipendiumi nõukogu õppimist muusika- ja tantsuspetsialiste ettevalmistaval õppekaval ning taotleja kaasatust laulu- ja tantsupeo pedagoogilisse protsessi. Niinimetatud laulu- ja tantsupeo stipendium annab noortele märku, et riik väärtustab muusika- ja tantsuõpetajaid kui kultuuritraditsioonide edasiviijaid ning tunnustab nende valmidust lastega tegelda.

Et julgustada õpetajakoolituse üliõpilasi omandama rahvusvahelisi kogemusi ja avardama oma maailmavaadet, arvestati käesoleval aastal stipendiumi määramisel ka üliõpilase osalemist õpirändes mõnda välisriiki.

Stipendiumi nõukogusse kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, sihtasutuse Archimedes, kolme õpetajaid ettevalmistava kõrgkooli ning Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse esindaja.

Stipendiumisaajate nimekirja avaldab sihtasutus Archimedes oma interneti koduleheküljel: http://www.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=566