SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas keskkonnaprogrammist loodus- ja muinsuskaitse aluse Keila-Joa mõisapargi taastamiseks 189 tuhat eurot. Tegemist on pargi rekonstrueerimise esimese etapiga, kus keskendutakse mõisasüdame haljastuse ja teedevõrgu taastamisele.

Projekti veab MTÜ National Heritage Trust ning koos omafinantseeringuga on taastamistööde maksumuseks kavandatud 223 tuhat eurot. Pargi rekonstrueerimise I etapi tööd on kavas ellu viia hiljemalt käesoleva aasta suve lõpuks.

„Plaanime 4,8 hektarilisel lossikinnistul korda teha peaväljaku koos sellega külgnevate aladega,“  rääkis National Heritage Trusti esindaja Heli Reinberg.

Mõisapargi südame rekonstrueerimise eesmärgiks on riiklikult tunnustatud ajaloo-, kultuuri- ja looduspärandi taastamine võimalikult autentsel kujul ning tutvustamine kõigile huvilistele. 

Pargi taastamise I etapi elluviimine on hädavajalikuks eeltingimuseks mõisa peahoone kasutusele võtmisel.

Projekti elluviimine parandab olulisel määral pargi keskkonnaseisundit. Tööde raames taastatakse ja tuuakse esile olemas olevad loodusväärtused, samuti aidatakse kaasa pargi elustiku mitmekesisuse säilitamisele ja arendamisele.  Mõisapargi rekonstrueerimise esimeses etapis istutatakse 64 puud ja 511 põõsast ning taastatakse pea 5 000 m2 murupinda.

Keila-Joa mõisapargi südame rekonstrueerimist rahastatakse keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist. Kokku toetas KIK 2013. aastal keskkonnaprogrammist  looduskaitse alaseid projekte 7,23 miljoni euroga.