40 000 euro suurused teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määrati Küberneetika Instituudi juhtivteadurile, akadeemik Jüri Engelbrechtile ja emeriitprofessor akadeemik Anto Raukasele.

Akadeemik Jüri Engelbrechti teadustulemused mehaanika ja lainelevi vallas on kokku võetud viies raamatus, mis on ilmunud tuntud rahvusvahelistes kirjastustes. Ta on sügavalt mõjutanud Eesti teadusmaastikku Teaduste Akadeemiat juhtides ja teaduskorraldust arendades.

Akadeemik Anto Raukase laiahaardeline teadus- ja arendustöö geoloogia vallas on kombineeritud teadusraamatute kirjutamise ja toimetamisega, intensiivse teaduse populariseerimise ning ühiskonna arengu valupunktide koloriitse käsitlemisega.

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest anti Tehnikaülikooli teadlastest Küberneetika Instituudi juhtivteadur akadeemik Tarmo Uustalule täppisteaduste alal ning keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna toidutehnoloogia professor Toomas Paalmele põllumajandusteaduste alal.

Kokku anti välja 8 riigi teaduspreemiat. Riigi teaduspreemiad antakse üle 23. veebruaril kell 15 Tartu Ülikooli aulas.