Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja MTÜ Kotkaklubi sõlmisid 11. märtsil koostöölepingu, mille eesmärgiks on kaitsealuste linnuliikide tõhusam kaitse. Edaspidi püütakse ennetada olukorda, kus Keskkonnaametile edastatud informatsioon leitud kaitsealuste linnuliikide pesapuudest ei jõua piisava kiirusega riigimetsa majandaja RMK-ni.

Lepingust tulenevalt hakkab Kotkaklubi lisaks Keskkonnaametile teavitama ka RMK-d riigimetsast leitud kaitsealuste liikide pesapuudest. See võimaldab RMK-l koheselt rakendada ajutist raiekeeldu, kuni ametliku kaitsekohustuse teatise laekumiseni.

RMK omalt poolt hakkab lisaks Keskkonnaametile pesapuu leidudest teavitama ka Kotkaklubi. Lepingust tulenevalt saavad pesapuude leidmise ja eristamise koolituse RMK metsakorraldajad ja metsnikud.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul võimaldab koostöölepe parandada kaitsealuste linnuliikide kaitset riigimetsas tänu kiiremale informeeritusele. Samuti peab Timberg tähtsaks metsameeste koolituse läbiviimist.  „Kotkaklubi saab abilistena juurde  üle saja metsameeste silmapaari  – see on suur jõud, “ võttis teema kokku Timberg.  

Kotkaklubi juhatuse liikme Urmas Sellise arvates on koostöö RMK-ga olnud ka senini üsna korralik, aga koostööleping vähendab võimalust, et mõni seniteadmata kotkapesa metsamajandusest häiritud võiks saada. „Ühelt poolt metsamehed vaataksid  tööde ettevalmistamise käigus rohkem puulatvadesse ja teisalt Kotkaklubi ei unustaks leitud pesapuude teavet  koheselt ka metsameestele edastada,“ võttis lepingu eesmärgid kokku Sellis.  

Kotkaklubi sai alguse 1989. aastal, mil Einar Tammuri eestvõttel moodustati looduskaitse-kooperatiiv Kotkas. Uute liikmete lisandudes ja Eesti riigi arenedes kujunes kooperatiivist kümne aasta jooksul kotkameeste klubi, mis sai ametliku nime Kotkaklubi. Kotkaklubi registreeriti ametlikult 1999. aastal. Kotkaklubi tegutseb selle nimel, et kotkad ja must-toonekurg ilmestaksid meie maastikke ka tulevikus.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga, korraldab riigimaadel looduskaitsetööde teostamist ning ulukihoolet. Lisaks kujundab RMK loodusteadlikkust ning pakub looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.