Roheline majandus pakub tulevikus võimalusi arenguks ja töökohtade loomiseks Euroopas. Sellised valdkonnad nagu veekäitlus, loodusvarade haldus, säästev metsa- ja põllumajandus ning keskkonnasäästlikud tooted ja teenused (ehk keskkonnasäästlik tööstus) moodustavad umbes 2,5% ELi SKTst ning on näidanud paindlikkust majanduskriiside suhtes, kasvades viimase 10 aasta jooksul umbes 8% aastas.

Euroopal on mõnes sektoris tugev globaalne turuosa, näiteks hinnanguliselt 50% globaalsest jäätmekäitlustööstuse turuosast. Orgaaniline põllumajandus on teine kasvav ala.

Keskkonnatoodete- ja teenuste eksport kasvas vahemikus 1999 kuni 2010 peaaegu kolm kord enam kui 24 miljardi euroni. Keskkonnasäästlik tööstus palkab juba rohkem inimesi kui terase-, ravimi- või autotööstus.

Hiljutine Harvard Business Review uuring näitas, et ettevõtted, mis investeerivad säästlikkusesse, on rahaliselt paremas seisus. Peale selle näitas see, et tõhusa ressursikasutusega ettevõtted, mis kasutavad vähem energiat ja vett ning tekitavad RGU kohta vähem jäätmeid, tekitavad enamasti rohkem investeerimistulu kui nende rivaalid.

Vaata lisainfot siit.

Jäätmete kasutamiseks uute lahenduste loomine, võttes neid kui ressursse, mitte kui koormat, pakub märkimisväärset võimalust luua uusi töökohti ja säästa loodusvarasid. Järgmise paari aasta jooksul luuakse uusi Euroopa Liidu algatusi, et parandada viise, kuidas tegeleme eri tüüpi jäätmetega. 2012. aasta uuringu andmetel säästaks Euroopa 72 miljardit eurot aastas, jäätmekäitlussektori käive kasvaks 42 miljardi euro võrra ja 2020. aastaks loodaks 400 000 uut töökohta, kui Euroopa Liidu jäätmetealased õigusaktid täielikult kasutusele võetaks.


Lugu pärineb teadlikku ressursikasutust propageerivalt veebisaidilt Generation Awake.