Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?

SA Innove kutsehariduse seirekeskuse koostatud trükis tutvustab ning selgitab rohelise majanduse olemust.

Rohelisele mõtteviisile üleminekut on peetud suurimaks ühiskondlikuks muutuseks pärast tööstusrevolutsiooni. "Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?" püüabki tutvustada sedaEuroopas üha enam populaarsust koguvat reaalsust. Väljaanne põhineb kahel mahukamal üleeuroopalisel raportil. Põhjalikumalt keskendutakse rohelise majanduse ühiskondlikule poolele, sealhulgas tööhõivele, töökohtadele ja vajatavatele oskustele.

Ülevaade antakse ka rohelise majanduse suunalistest tegevustest nii Eestis kui Euroopas. Ülevaate koostajad usuvad, et rohelise majanduse ning roheliste oskuste olulisuse mõistmine on arengu ning konkurentsivõime tagamise seisukohalt äärmiselt oluline kodanikule, ettevõtjale, riigile, Euroopale ja kogu maailmale.