Äripäeva edukate ettevõtete auhinnagalal kuulutati välja algatus Rohetiiger, mis loob ringmajanduse mudeli inimestele, ettevõtetele ja riigile.

  • Jäätmed
  • 4. detsember 2019
  • Foto: Rohetiigri eestvedajad/Kristi Sits

Rahvastiku ja tarbimise kasv on pannud meie planeedi taluvusvõime proovile ning visionäre aina valjuhäälsemalt rääkima läbimõtlemata tarbimise vähendamisest ja ressursside taaskasutusest.

Rohetiigri eestvedaja ja esimese Maailmakoristuse juhi Eva Truuverki sõnul soovivad paljud inimesed selle probleemi lahendamisele kaasa aidata, kuid sageli napib objektiivset infot, mis aitaks teha õigeid otsuseid. Samuti tuntakse puudust süsteemist, mis toetaks keskkonnasõbralikku tegutsemist.   

„Rohetiigri ambitsioon on luua teekaart, mis loob ringmajanduse mudeli meie inimestele, ettevõtetele ja kogu riigile. Rohetiigrist saab platvorm rohemajandusele nii nagu kunagi Tiigrihüpe oli tehnoloogiasektorile,“ rääkis Eva Truuverk.

Rohetiiger on jätk esimese Maailmakoristuspäeva tulemusena sündinud Keep it Clean plaanile, kus riikidele anti soovitused tõhusamaks jäätmekäitlussüsteemi väljatöötamiseks. Rohetiiger on Keep it Clean plaani esimene rakendusplaan.

„Loome plaani mõeldes Eestile, arvestades meie geograafilist ja majanduslikku tausta. On ainult tore, kui tulevikus saavad eestimaalaste tegevusest innustust inimesed ka teistes riikides,“ rääkis Truuverk.

 Projekti esimeses faasis võetakse fookusesse Eesti toodete elutsükkel ning keskendutakse tootmisele, pakendamisele, logistikale ja jäätmekäitlusele. Eesmärk on töötada välja ettepanekud, mis viiksid toote elutsükli keskkonnajalajälje võimalikult väikeseks ja seejärel toetada nende ettepanekute ellurakendamist.

Teiseks analüüsitakse tarbijate käitumist, eesmärgiga kujundada inimeste tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks ning muuta jäätmete sortimine ja taaskasutamine normiks.

Rohetiiger kutsub koos tegutsema ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, erasektori ning kogukonnad. Igast sektorist valitakse välja üks partner – näiteks riigiasutus, kohalik omavalitsus, ülikool, pank, tootja, logistikaettevõte, kauplusekett, jäätmekäitleja, uuringufirma ja meediaväljaanne.