Pärast 6. aprillil 2009.aastal toimunud Rootsi keskkonnaministri kohtumist EL keskkonnavoliniku Stavros Dimasega andis Rootsi keskkonnaministeerium teada, et Rootsi peamisteks fookusteemadeks Euroopa eesistujamaana saavad olema kliimamuutus, bioloogiline mitmekesisus, Läänemeri ning efektiivne ressursikasutus. Nendest kõige olulisemaks saab olema kliimamuutus.

Ka bioloogilise mitmekesisuse vallas on praegu kavandatud mitmeid põhjapanevaid tegevusi, nagu EL 2006. aasta bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava ülevaatamine, Valitsustevahelise Kliimapaneeli sarnase autoriteetse teadlaste kolleegiumi loomine bioloogilise mitmekesisuse vallas ning tervikliku analüüsi teostamine bioloogilise mitmekesisuse kadudest Euroopas.

Rootsi võtab Tšehhilt EL eesistumise üle 1. juulist 2009 ja eesistumisperiood kestab pool aastat. Pärast Rootsit saab eesistujariigiks Hispaania.

Allikas: ENDS Europe, Euroopa Liidu Teataja