Looduses liikumise ja õues olemise teevad mugavamaks ja ohutumaks sääse- ja puugitõrjevahendid, kuigi esmaseks tõrjemeetmeks võiks olla keha katmine riietega.

Sääse- ja puugitõrjevahendeid ostetakse enamasti sooviga tõrjuda sääski, kelle hammustused on valusad ega jää märkamatuks. Puukide hammustused pole tuntavad ning seetõttu võivad need putukad liikuda kehal märkamatult. Erinevaid nakkushaigusi võivad lisaks puukidele edasi kanda ka sääsed.

Ülitundlikkuse esinemisel putukahammustuse suhtes või kui liigutakse piirkondades, kus esineb nakkust edasikandvaid putukaid tuleb hammustuse vältimiseks tähele panna, kas ostad õige toote.
Puukidest tingitud nakatumisest hoidumise esmaseks soovituseks on liikuda hooldatud aladel. Vältima peaks niitmata muru ja kõrgemat taimestikku ning eelistada tuleks heledaid liibuvaid ning pikkade säärte ja varrukatega rõivaid. Nii looduses viibides kui ka hiljem tuleb vaadata end üle, et võimalikult vara märgata ronivat või kinnitunud puuki ning eemaldada need kiiresti.
Sääskede puhul seevastu soovitatakse kanda avaraid pikkade säärte ja varrukatega rõivaid ning võimalusel kasutada sääsevõrke.

Loe etiketti!

Valides sääse- ja puugitõrjevahendit tuleb kõigepealt veenduda, et tootel on peal Terviseameti poolt väljastatud registreerimistunnistuse või loa number. Euroopa Liidus peavad kõik vastavad tooted omama selle liikmesriigi luba, kus seda müüakse. Loa number annab kasutajale info, et selle toote ohutus ja tõhusus on katseliselt tõestatud ning selle toote kasutusjuhend on täpsem ja detailsem. Registreerimistunnistuse numbri saavad tooted, mis on alles hindamisel ning nende toodete puhul on reeglina aluseks arvutuslikud andmed ning nende toodete kasutusjuhend on üldisem. Seega kasutades Terviseameti poolt kontrollitud tooteid kasutusjuhendi järgi on tõrjevahendid ohutud inimeste tervisele.

Ainete ohtlikkus sõltub kogusest

Levinum väärinfo sääse- ja puugitõrjevahendite kohta on, et looduslikku päritolu tooted on ohutumad või lausa ohutud võrreldes sünteetilisi aineid sisaldavate toodetega. Loodusliku tootena müüdav tõrjevahend võib samal ajal koos looduslikku päritolu toimeainega sisaldada ka sünteetilist. Ka looduslikku päritolu ained on oma olemuselt ikkagi kemikaalid ja paljud neist on ülitundlikkust tekitavad. Kõigi ainete ohtlikkus sõltub kogusest. Toodete valmistamisel on oluline teada kuidas kemikaalid omavahel reageerivad, milline on nende koosmõju inimese tervisele ja millise koostisega toode on tõhus. Lisaks tuleb järgida, et tootel oleks peal kemikaalimärgistus.
Enamik sääse- ja puugitõrjevahendeid on nahale kantavad ja seetõttu tohivad need peale toimeaine(te) sisaldada üksnes kosmeetikatoodetes lubatud aineid. Ka looduslikku päritolu eeterlikud õlid on puhtal kujul ülitundlikust tekitava toimega ja need on loetletud märgistusel.

Järgi kasutusjuhendit!

Oluline on järgida kasutusjuhendit, sest toote meelevaldsel kasutamisel pole teada toote tõhusus ja ohutus. Väärkasutus võib põhjustada sääskedel ja puukidel resistentsuse mõne aine suhtes ja nii ei pruugi toode anda soovitud tulemust. Kui tõrjevahend ei ole piisavalt tõhus, siis tuleb kasutada mõnda teist toimeainet sisaldavat tõrjevahendit.
Kasutusjuhendist saab infot ka selle kohta, kellele on tõrjevahend kasutamiseks mõeldud. Mõned sääse- ja puugitõrjevahendid on mõeldud ainult lastel kasutamiseks ja need ei pruugi olla tõhusad täiskasvanutel. Samuti ei tohi inimestel kasutamiseks mõeldud tooteid kasutada lemmikloomadel. Neile on mõeldud omad tõrjevahendid ja –tooted, mille etiketil peab olema Terviseameti või Ravimiameti poolt väljastatud number, mis tagab, et toode on tõhus ja kasutusjuhendi järgimisel ohutu lemmikloomale.

Tõrjevahendi esmakordsel kasutamisel proovi toote sobivust väikesel nahapinnal. Näole kantavat pihustatavat toodet lase kõigepealt peopessa ja siis hõõru kätega näo piirkonda. Pihustatava tõrjevahendi kasutamisel on oluline vältida selle sissehingamist ja sattumist limaskestadele (ninna, silma, suhu). Tähele tuleb panna, et alla 12 aastasele lapsele peab mürgistuse vältimiseks tõrjevahendit peale kandma täiskasvanu. Pärast tõrjevahendi pealekandmist tuleb kindlasti pihud pesta.

Mürgistuskahtluse korral on abivajajatel võimalus esmaste tegevusjuhiste saamiseks helistada 24/7 mürgistusteabekeskuse eritasuta numbril 16662.

Reisi planeerides uuri kuidas kaitsta oma tervist!

Reisi planeerimisel on oluline teada sihtkohas levivaid haigusi ja võtta kasutusele kõik soovitatud ennetusmeetmed. Vastava info leiab WHO ja Terviseameti kodulehtedelt või küsi reisikorraldajalt.

Vali tõrjevahendeid teadlikult – teadlikud valikud vähendavad terviseohtusid ja keskkonnariske!