Valitsus andis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele volituse lisada riigi investeerimisskeemi raames renoveeritavate hoonete nimekirja täiendavalt 24 hoonet.

Muudatused puudutavad riigi lubatud heitkoguse ühikute müügikokkuleppeid, mis on sõlmitud Mitsubishi Corporationiga ja Sumitomo Corporationiga. 

“Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on teinud nii head tööd, et 446 hoone renoveerimine on õnnestunud valmis saaada palju säästlikumalt, kui algselt planeeriti ja kokkkuhoitud raha on võimalik kasutada täiendavate hoonete energiasäästlikumaks muutmisel. Pikendame tööde valmimise tähtaega aasta võrra, see annab võimaluse lisada soojapidavamaks saavate hoonete nimekirja näiteks Estonia teatri ja Eesti Draamateatri,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Tema sõnul on suurem soojapidavus ja väiksem energiakulu tähtis ka avaliku sektori hoonete ülalpidamiskulude kokkuhoiuks.

Sumitomo Corporationiga sõlmitud lepingutes on planeeritud võimalike tööde kallinemiste katmiseks reservvahendid. Praeguseks on selge, et kõigi esialgselt planeeritud projektide lõpetamisel jääb osa reservvahendeid kasutamata ning tänu riigihangete tulemusele on ka ehitustööde maksumus kujunenud planeeritust väiksemaks. Seega pikendatakse tööde teostamise tähtaega järgmise aasta lõpuni ning lisatakse renoveeritavate hoonete nimekirja veel 10 hoonet: Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli katlamaja, Rahvusooper Estonia hoone, Politsei – ja Piirivalveameti hoone Tallinnas Rahumäe teel, AS Hoolekandeteenused Koluvere Kodu hooned, Patendiameti hoone, Maksu- ja Tolliameti Narva hoone, Sipa Lasteaia hoone (Märjamaa Vallavalitsus), Valtu Spordimaja hoone (Kehtna Vallavalitsus), Kuressaare Raekoda (Kuressaare Linnavalitsus) ning Ulila Keskuse hoone (Puhja Vallavalitsus).

Mitsubishi Corporationiga sõlmitud lepingu alusel lisatakse renoveeritavate hoonete nimekirja 14 täiendavat objekti: Eesti Draamateatri hoone, Võru Kohtumaja, Põlva kohtu- ja politseimaja, Justiitsministeeriumi hoone, Võru politseimaja, Maksu- ja Tolliameti Viljandis asuv hoone, Õiguskantsleri kantselei hoone, AS Hoolekandeteenuste Sillamäe kodu ja Vägeva Turvakodu, Tallinna Vangla küttetorustik, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna hooned, Riigikantselei hooned, Ahula lasteaed-algkool (Albu Vallavalitsus) ning Raeküla Vanakooli Keskus (Pärnu Linnavalitsus).

Eesti on siiani kokku sõlminud 21 kokkulepet erinevate riikide ja firmadega riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemiseks. Kokku koos täna lisandunud hoonetega renoveeritakse saastekvoodi müügist saadud tulude eest 505 riigi ja kohalike omavalitsuste hoonet, neist 446 puhul on tööd juba lõpetatud. 

Hoonete renoveerimist korraldab Riigi Kinnisvara Aktsiaselts koos renoveeritavate hoonete omanikega ning projektide elluviimise eest vastutab Rahandusministeerium.