Euroopa Kohus tegi 28. juulil otsuse, milles selgitas EL direktiivist 2003/87/EÜ (kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise direktiiv) tulenevat saastekvootide hankimise kohustuse tekkimise ajahetke.

Küsimus kohustuse tekkimise hetke osas tõstatus seoses Saksamaal Hamburgi lähedal Moorburgis asuva uue elektrijaamaga. Jaama käitaja Vattenfall leidis, et ajal, mil elektrijaam oli veel ehitusetapis, ei olnud tal EL direktiivist tulenevat saastekvootide hankimmise ja nende tagastamise kohustust.

Euroopa Kohus leidis, et saastekvootidega kauplemise kohustus tekib alates ajast, mil elektrijaam paiskab esimest korda õhku kasvuhoonegaase. Tähtsust ei oma asjaolu, et elektrijaam, mis on oma esmakordse katselise käitamise perioodil heitnud atmosfääri kasvuhoonegaasi, elektrienergiat ei tooda. Saastekvootide tagastamise kohustuse seisukohalt ei ole oluline, millisel eesmärgil kütuse põletamisest tekkivat soojust kasutatakse.

Euroopa Kohtu otsus C-457/15


Loe Keskkonnaõiguskeskuse uudiskirja siit.