Täna ja veel kümne päeva jooksul tutvustavad Saksamaa tippettevõtjad Eesti ehitusettevõtele ja kinnisvarasektori ekspertidele uusimaid lahendusi liginullenergiahoonete ja targa maja toodete osas eesmärgiga julgustada elamuehituses uusi keskkonnasäästlikke lahendusi kasutusele võtma.

Teisipäeval peetaval virtuaalkonverentsil jagavad Eesti, Leedu ja Saksamaa eksperdid oma kogemusi ja parimaid praktikaid hoonete ehitamise ja renoveerimise vallas arvestades seatud kliimaeesmärke ja üha karmistuvaid energia tõhususe näitajaid. 

 
"Arvestades, et kogu ehitussektor vaatab nii Euroopa Liidu tasandil kui ka kohalike trendide valguses uute ja jätkusuutlike lahenduste otsa, siis tulevad just Saksamaa ettevõtted meie ehitusettevõtjatele ja arendajatele appi, et võtta homsed keskkonnasäästlikud rohelahendused kasutusele juba täna," kommenteeris konverentsi kaaskorraldaja, Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti büroo juht Tarmo Mutso. "Saksamaa vaatest on Eesti ja ka Leedu aga väga head uudsete tehnoloogiate rakendamise asukohad, seda tulenevalt turgude kompaktsusest ning siinse kliima väljakutsetest."

 
Kõrvuti konverentsiga, millel oma lahendusi tutvustavad kaheksa oma valdkonna tipptegijat Saksamaalt korraldatakse kogu eeloleva nädala jooksul üks-ühele virtuaalkohtumisi Eesti ettevõtetega, kes globaalsel turul suunda näitavatest innovatiivsetest toodetest/lahendustest huvitunud. 

 
"Julgustan kõiki ehitus- ja arendusvaldkonna ettevõtteid sellest võimalusest haarama ja alanud nädala jooksul oma kogemust jagavate Saksa oma valdkonna absoluutsete tippudega üks-ühele kohtuma," rääkis Tarmo Mutso. "Eesti on alati maailmas silma paistnud võimega võtta kasutusele uued tehnoloogiad ja moodsaimad lahendused ning võiksime seda olla ka ehitusvaldkonnas, kombineerides turu parimad tehnoloogiad meie võimega võtta ette arendusprojekte, mis võiksid olla eeskujuks kogu Läänemere regioonile ja Euroopale laiemalt."

 
Konverentsil " Liginullenergiahooned Eestis ja Leedus, fookuses targa maja tooted ja energiasäästlikud süsteemid" esitlevad oma tehnoloogiaid järgmised Saksa ettevõtted:

  •       CLIBTec Ingenieurbüro on tehniliste ehitusseadmete valdkonnas tegutsev ettevõte, mis on spetsialiseerunud energia- ja materjalivoogude analüüsile ning ettevõtete energia- ja ressursitõhususe optimeerimise meetmete kavandamisele www.clibtec.de
  •        Deutsche Energiesysteme GmbH arendab ja müüb hoonetele intelligentseid ja tõhusaid küttelahendusi,  lisaks töötab välja ja turustab tarku tehnoloogiaid  eesmärgiga toota taastuvast elektrist tõhusalt soojust www.aelectra.de
  •       Drymat Systeme Frank Lindner  on välja töötanud süsteemi seinte kuivatamiseks, millega saab võrreldes tavapäraste kuivatusmeetoditega säästa kuni 70 % kuludest www.drymat.de
  •       getAir GmbH & Co.KG toodab oma klassi väikseimaid, võimsaimaid ja tõhusaimaid ventilatsioonisüsteeme www.getAir.eu
  •       IBK-Ingenieurbüro Köberlein pakub olemasolevate soojus- ja kohalike soojusvarustussüsteemide optimeerimist ja energiamahukuse vähendamist. Samuti hoonete ja seadmete energiasimulatsiooni ning intelligentsete juhtimis- ja reguleerimistehnoloogiate kohandamist ning integreerimist ressursisäästliku energiajaotuse prognoosimiseks www.ingbuero-koeberlein.de
  •       Material Innovative Gesellschaft GmbH on teadusmahukate kõrgtehnoloogiliste ehitusmaterjalide tootja, mis pakub uuenduslikke ja kliimasõbralikke lahendusi suurendades hoonete jätkusuutlikkust, ohutust ja energiatõhusust www.mig-mbh.de
  •       Megafunk Schütze on Saksimaal asuv uuenduslik ettevõte energia kogumise, ehitus- ja ehitustehnoloogiate ning targa ehitamise valdkonnas www.megafunk.de
  •       SICC Coating GmbH on juhtiv kliimaaktiivsete pinnakatete tarnija, pikaajalise tegutsemiskogemusega rakendusvaldkondades kõigis kliimavööndites www.sicc.de

 

Konverentsi programmiga saab tutvuda ja tasuta registreerida nii konverentsile kui kohtumistele Saksa ettevõtetega siin

Konverentsi korraldab Saksa-Balti Kaubanduskoda koostöös Saksa Liitvabariigi Majandusministeeriumiga.