Passiivmaja tootjate ja projekteerijate initsiatiiv kulmineerus käesoleval suvel Stuttgardis, tuues ühise laua taha kokku 10 sektorile allhanget pakkuvat ettevõtet.

Initsiatiivi organisaatorite ringi kuuluvad AEREX HaustechnikSysteme GmbH, rahvusvaheline arhitektide assotsiatsioon ARCHITOS, drexel and weiss Germany GmbH, Finnforest Merk GmbH, Hottgenroth Software GmbH & Co. KG, ISOQUICK GmbH & Co. KG, Lignotrend Produktions GmbH, LTM GmbH, Sebastian Wochner GmbH & Co. KG. Grupiga liitus ka rahvusvaheliste konverentside organisaator REECO GmbH, kelle ülesandeks on hoolitseda uute liikmete leidmise ja avalikkusele suunatud meediakampaaniate eest.

Pro Passive house informeerib lõpptarbijaid erinevatest tehnoloogilistest lahendustest ja jagab väärtuslikku tehnilist tuge kuidas ehitada passiivmaja nii, et tagatud oleks nii hea sisekliima, kui ka hoone kõrge esteetiline väärtus.

Pro Passive house avalikustab ennast esimest korda laiemalt 29ndal jaanuaril Stuttgardi messikeskuses CEP® CLEAN ENERGY POWER messil motto all „Tunnetades passiivmaja”.  Erinevad passiivmaja tööstusharu ettevõtted tulevad sinna tutvustama oma tooteid, lahendusi ja teenuseid kokku enam kui 2500 m² messipinnal. Passiivmaja näitusehalli keskmeks saab Passive house Café loengusaali ja passiivmaja tehnoloogiatele suunatud kursustega, mida koordineerib arhitektide grupp ARCHITOS.

Õige pea avalikustatakse messi kohta enam informatsiooni koduleheküljel http://www.passivehouse.com  ja www.passivhaus-cafe.de

Allikas: Energiasäästu portaal