Samsung Electronics avalikustas täna oma mahuka algatuse PlanetFirst™ esimese aasta tulemused. See algatus markeerib ettevõtte plaane saada 2013. aastaks üheks maailma kõige keskkonnasäästlikumaks ettevõtteks.

Algatuse PlanetFirst™ raames teatas Samsung, et investeeris 2009. aastal kokku 1,01 triljonit Korea vonni (umbes 865 miljonit USA dollarit) keskkonnahoidlike toodete arendamisse ja roheliste tootmisrajatiste loomisse. Ettevõte on oma tootmisrajatistes vähendanud ka müügiga normitud kasvuhoonegaase 31% ja suurendanud uute toodete keskmist energiakasutuse tõhusust 16%.

„Eelmise aasta vältel on Samsung kogu ettevõttega ja kõikjal maailmas pühendunud 2013. aasta keskkonnasäästliku arengu eesmärkide saavutamisele ja ületamisele,” ütles ettevõtte CS-i ja keskkonnakeskuse vanem asepresident ja tegevjuht Park Sangbum. „Keskendume kõigi oma tegude mõju mõistmisele ja jätkusuutliku äritegevuse alal liidriks saamisele.”

Mida on ära tehtud?

Kasvuhoonegaaside vähendamine rajatistes ja toodetes

·         2010. aasta esimese poole seisuga on Samsung vähendanud müügiga normitud kasvuhoonegaase* tootmisrajatistes 31% võrreldes 2008. aasta tasemega. Seega on Samsung teel kasvuhoonegaaside poole võrra vähendamise eesmärgini 2013. aastaks.

·         Uued Samsungi tooted on keskmiselt 16% tõhusama energiakasutusega võrreldes 2008. aasta tasemega. Seega vähendati jaanuarist 2009 juunini 2010 hinnanguliselt uute Samsungi toodete kaudseid CO2-heitmeid 9,6 miljoni tonni võrra. See võrdub 1 miljoni USA majapidamise aastaseks tarbeks elektri tootmisega tekitatud kasvuhoonegaasidega.

·         Olles pühendunud läbipaistvusele, korraldatakse juulis 2010 Samsungi 39 tootmisrajatises üle kogu maailma ka kolmanda poole kontroll kasvuhoonegaaside väljastamise osas.

Keskkonnasäästliku tootevaliku laiendamine

·         Samsung on 30. juuni seisuga saanud ülemaailmsed keskkonnasäästliku toote märgid 2134 tootemudelile, mis teeb ettevõttest neljandat aastat järjest maailmas esikohal oleva keskkonnasäästlike toodete tootja. Samsung on juba ületanud ka 2010. aasta vahe-eesmärgi saada 80%-le toodetest hinnang Good Eco-Product**.

·         Samsung kogus ja taaskasutas 2009. aastal 60 riigis kokku 240 000 tonni äravisatud elektroonikatooteid. Kuna Samsung vastab USA valitsusvälise organisatsiooni Basel Action Networki keerukatele ümbertöötlus- ja e-jäätmete haldusstandarditele, registreeris ettevõte 2010. aasta aprillis end e-Steward Enterprise’ina.

Keskkonnasäästlikku uurimus- ja arendustegevusse ning tootmisrajatistesse investeerimine

·         Samsung investeeris 2009. aastal kokku 1,01 triljonit Korea vonni (umbes 865 miljonit USA dollarit) keskkonnasäästlike toodete arendamisse ja rohelisse tootmisse. Sellest 570 miljardit vonni (umbes 488 miljonit USA dollarit) investeeriti energiasäästlike tehnoloogiate, keskkonnahoidlike materjalide ja taastuvenergia projektidesse ning 440 miljardit vonni (umbes 377 miljonit USA dollarit) suunati tootmisrajatistes heitmete vähendamisse ja energiasäästlikkuse arendamisse.

·         Samsung avalikustas mais ka plaani investeerida 2020. aastani 6 triljonit vonni (umbes 5,1 miljardit USA dollarit) päikeseenergia arendamisse osana taastuvenergiat rõhutavast arenguplaanist.

Keskkonnasäästliku areng

·         2009. aastal tegi Samsung kasvuhoonegaaside uuringu, mis hõlmas 107 Samsungi LCD tootmise jaoks materjale tarnivat partnerettevõtet. Sel aastal laiendab Samsung uuringut kõigile Lõuna-Korea tarnijatele ja 2013. aastaks oma enam kui 4000 tarnijale kõikjal maailmas, luues üldise süsinikdioksiidi haldussüsteemi oma tarneahelas.

·         Tarnepartnerite toetamiseks on Samsung loonud kasvuhoonegaaside haldusmooduli rakenduses e-CIMS (keskkonnakemikaalide integreeritud haldussüsteem) ning jagab partnerettevõtetele kasvuhoonegaaside halduse alast teavet ja koolitust.

Plaanid tulevikuks

Tulevikus kavatseb Samsung vähendada kõigi toodete kaudseid kasvuhoonegaase 84 tonni võrra viie aasta vältel ja investeerida 2013. aastaks 5,4 triljonit vonni (umbes 4,28 miljardit USA dollarit) mitmesse keskkonnahaldusprogrammi.

Samsung Electronics 2009.–2010. aasta aruanne: Sustainability Reports


Selgituseks:

* Müügi alusel normitud kasvuhoonegaaside väljastamine – kasvuhoonegaasid jagatakse aastase müügituluga, et saada ühetaoline mõõtühik rohelise tootmise tõhususe arvestamiseks. (ühik: CO2 tonnid / 100 miljonit Korea vonni müügitulu)

** Good Eco-Product – Samsung määrab igale uuele tootele rangete hindamiskriteeriumide alusel keskkonnasäästlikkuse hinde (Eco-Product, Good Eco-Product või Premium Eco-Product). Tähistuse Good Eco-Product saamiseks peab toode ületama peamisi tootmisvaldkonna nõudeid, olema selgelt keskkonnasäästlike omadustega ja vastama ülemaailmse keskkonnahoidliku märgistuse standarditele.