Eile, 9. oktoobril tähistati Sauel ligi kaks aastat väldanud ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu laiendustööde lõppu. Nüüdsest on pea kõigil 6000 Saue linna elanikul võimalus liituda vee ja kanalisatsioonitrassidega ning tarbida puhast joogivett.

Projekti kogumaksumus on 5 012 970  eurot, millest 4 104 368 eurot saadi sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaudu Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Saue linna omaosalus projektis on 908 601 eurot.

Kuni tänaseni puudus võimalus liituda vee- ja kanalisatsioonitrassidega umbes 1200 kohalikul kinnistul.

Saue linnapea Henn Põlluaasa sõnul on lõpuleviidud vee- ja kanalisatsiooniprojekt äärmiselt vajalik ja tänuväärne. „Saue linnal ei oleks ainult oma vahenditest olnud kuidagi võimalik niivõrd mahukaid töid teostada. Oluliselt paraneb kättesaadava joogivee kvaliteet ning sadade majapidamiste liitumise järel vee- ja kanalisatsioonitrassiga väheneb ka põhjavee reostumise oht,“ ütles ta.

„Värske ja puhta vee tähtsust linnaelanike tervisele ei saa alahinnata. Mul on väga hea meel, et projekt on valminud,“ kinnitas linnapea ja avaldas lootust, et tulevikus avaneb võimalus trassidega liitumiseks ka neil, kellel seekord see kahjuks võimalik polnud.

Tööde käigus rajati pea 17 km joogiveetorustikku ja 14 km kanalisatsioonitorustikku. Vee-ja kanalisatsiooni liitumispunktid loodi 546 kinnistule. Lisaks tehti projektiga korda ka reoveetorustikud, mis vähendavad keskkonnareostuse ohtu.

Ehitustöid teostasid Terrat AS, Viimsi Keevitus AS, AS Esmar Ehitus, Lemminkäinen Eesti AS ja Lemminkäinen Infra OY. Ehitusjärelvalvet teostasid AS Infragate Eesti ja P.P. Ehitusjärelevalve. Projekti juhtis Keskkonnaprojekt OÜ.