Sel nädalal viib Tartu linn koostöös Eesti Keskkonnateenused ASiga Tartus läbi segaolmejäätmete konteinerite vaatluste projekti PrügiBingo, mille eesmärgiks on välja selgitada, kuidas täidetakse jäätmete liigiti kogumise nõuet.

  • Jäätmed
  • 26. september 2023
  • Foto: Prügikastid / Juhan Voolaid

Juhuvalimiga valitakse umbes 400 kinnistut üle linna ning nende kinnistute prügikonteinerite sisud vaadatakse läbi pilguga, kas jäätmed on õigetes konteinerites. Tulemustest teavitatakse konteinerite omanikke.

Vastavalt konteinerite vaatluse tulemustele edastatakse jäätmevaldajatele kas tunnustus- või märgukirjad. Projekti PrügiBingo eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ning edendada jäätmete liigiti kogumist. PrügiBingo toimub käesoleval aastal teist korda ning senised tulemused on näidanud, et 88-97 protsenti vaadeldud konteineritest sisaldas jäätmeid, mida oleks saanud liigiti koguda. Vaid 3-12% juhtudel oli olmejäätmete konteineris vaid need jäätmed, mida sorteerida ei saa.