Keskkonnateadlike eestlaste abiga kogus ja suunas Eesti Pandipakend sel suvel taaskasutusse enam kui 100 miljonit ühekordse kasutusega pandi alla kuuluvat joogipakendit.

  • Jäätmed
  • 30. september 2018
  • Foto: Mitte kõik pudelid pole pandipakendid ja need kipuvad paraku jääma loodusesse vedelema. Pixabay, CC Public Domain

Kõige rohkem tagastati pandi alla kuuluvatest joogipakenditest plastpudeleid: pandipakendite käitluskeskusesse jõudis 49,5 miljonit plast-, 40,5 miljonit metall- ning pea 11 miljonit klaaspakendit. Kokku suunas Eesti Pandipakend tänavu suveperioodil (mai kuni august) taaskasutusse 16% rohkem pandipakendeid kui eelmise aasta samal perioodil.

2018. a maist augusti lõpuni pandi turule 116,6 miljonit ühekordse kasutusega pandipakendit. Pikalt kestnud suvise kuumalaine tõttu suurenes oluliselt müüdud pudelivee hulk. Võrreldes eelmise aasta augustiga kujunes müüdud kogus 24% suuremaks. Suve viimane kuu oli positiivne ka kõikide tagatisrahaga koormatud pakendiliikide müügitulemustele – suurenes nii plast-, metall- kui ka klaaspakendite müük, seda kokku 37% ulatuses.

Eesti Pandipakendi tegevjuhi Kaupo Karba sõnul teevad suvised tagastusnumbrid küll rõõmsaks, ent üldpilti vaadates annab jätkuvalt tooni piirikaubanduse mõju: „Näiteks käesoleva aasta kaheksa kuuga on piirikaubanduse peamise müügiartikli ehk metallpakendis toodete müük langenud üle 30%. Ning seda vaatamata erakordselt kuumale suvele. Tootjate hinnangul müüakse sel aastal piiril asuvates kauplustes ca 100 miljonit purki. Üritame oma koostööpartneritega leida lahendusi suunamaks taaskasutusse Lätist Eestisse massiliselt rändavaid pakendeid. Peame läbirääkimisi kauplustega, et neid purke läbi taaraautomaatide tasuta vastu võtta.“

Alates 2005. aastast, mil käivitus praegune pandipakendi süsteem, on kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud üle 3,6 miljardi pandipakendi, millest üle 80% moodustavad ühekordse kasutusega joogipakendid ja ülejäänu korduskasutatav klaas. Kokku on EPP koos keskkonnateadlike ja puhast elukeskkonda väärtustavate eestlastega viimase 13 aasta jooksul kokku kogunud ja taaskasutusse suunanud üle 150 000 tonni pandipakendeid, mis ei ole jäänud aastasadadeks loodust reostama, vaid leidnud uue elu pudeli, purgi või mõne muu tootena.