Dow Jones’i jätkusuutlikkuse indeks (Dow Jones Sustainability Index) jälgib kõigi majandussektorite seas ka autotööstuses toimuvaid arenguid, et selgitada välja kõige keskkonnahoidlikum autotootja. Äsja alanud Frankfurdi autonäituse taustal väärib märkimist, et viiendat korda järjest saavutas selles sektoris esikoha BMW Grupp. 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) kajastab maailma nimekamate ettevõtete jätkusuutlikkust, kokku on vaatluse all ligi 2500 ettevõtet. Pingerida koostatakse rahvusvaheliselt tunnustatud uuringufirma The SAM Group jätkusuutlikkuse analüüsi põhjal. Analüüsi käigus võetakse arvesse ettevõtete majanduslikku, keskkonnaalast ja sotsiaalset tegevust, seejuures on lisaks jätkusuutlikkuse põhikriteeriumidele hindamismeetodi aluseks ka firmade sektoripõhised näitajad. 

DSJI äsja avalikustatud analüüsi tulemused näitavad autotööstuses selgelt välja kujunenud jõujooni – esikohale käinud võistlusest väljus viiendat aastat järjest võitjana BMW Grupp. Analüüsi kohaselt keskendub BMW Grupp oma sektoris kõige enam jätkusuutlike lahenduste juurutamisele. Keskkonnahoidlik tegevus väljendub ettevõtte tootearenduses, tootmises ja taaskasutuses. Lisaks kaasab BMW oma töötajaid keskkonnaalstesse tegevustesse ning toetab sotsiaalselt vastutustundlikke projekte laiemalt. 

BMW kuulub autotööstuse ainukese esindajana nende firmade sekka, kelle jätkusuutlikkust on mõõdetud Dow Jones Sustainability Index’i käivitumisest 1999. aastal.  

DSJI indeksis oma valdkonna parima positsiooni saavutamine eeldab ettevõttelt teadlikku keskendumist ja järjepidevat tööd. Käesoleval aastal kutsus BMW Grupp oma tippjuhtide baasil kokku nn jätkusuutlikkuse nõukogu. Selle fookuses on 2000. aastal ettevõtte arengumootoriks kinnitatud säästva mobiilsuse strateegia veelgi jõulisem juurutamine ja pidev uuendamine vastavalt muutuvale turule ning tegevuskeskkonnale.

Täpsem info Dow Jones Sustainability Index’i tulemuste kohta aadressil

http://www.sustainability-indexes.com/default.html 

BMW Groupi vastutustundliku tegevuse kohta leiab infot aadressil www.bmwgroup.com/responsibility