Homme, 14. septembril toimub hotellis Euroopa (Paadi 5, Tallinn) seminar „Puit energiaks 2016“. Korraldajad on Erametsakeskus, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Taastuvenergia Koda.

Puiduenergia seminaril otsivad energiapoliitika kujundajad üheskoos võimalusi, kuidas keskkonnasõbraliku kütuse varumist ja kasutamist hoogustada. Seminari avab keskkonnaminister Marko Pomerants. Päevajuht on SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun.

Seminari ettekanded tutvustavad puiduenergia kasutamise perspektiive eri osapoolte vaatenurgast. OÜ Utilitas kontserni juht ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatuse liige Priit Koit annab ülevaate puitkütuste kasutamist mõjutavatest globaalsetest ja kohalikest arengutest; Riigikogu majanduskomisjoni liige ja säästva energia toetusrühma esimees Jaanus Marrandi ettekandest selgub poliitiline vaade puiduenergia kasutamisele;  Eesti Erametsaliidu juhatuse aseesimees Mikk Link arutleb, mis  tooks eraomaniku energiapuidu turule; Finantsmaailm OÜ finantsekspert Olavi Grünvald tutvustab, milline on puitkütuste osakaal metsa majandamise kattetulus ja lisandväärtuses; SA Erametsakeskus arendusnõunik Irje Möldre tutvustab vastvalminud puidukasutuse prognoosi aastani 2018; AS Graanul Invest juhatuse liige Jaano Haidla ettekanne keskendub puidu tarneahela sertifitseerimisele ja sellega kaasnevatele võimalustele; AS Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter räägib puidu rollist Eesti e(E)nergias.

Paneeldiskussioonil „Erinevad soovid, ühine tulevik“ osalevad Ants Erik (Eesti Erametsaliit), Hando Sutter (Eesti Energia), Jaano Haidla (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit), Priit Koit (Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing), Timo Tatar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ja Andres Talijärv (Keskkonnaministeerium).

Puiduenergia kasutamise teema on oluline kliimamuutustest tulenevate riskide, kütuste tarnekindluse ja hinnakõikumiste kontekstis ning ülemaailmse konkurentsi tõttu energiaallikate pärast. Madalakvaliteedilise puidu kasutamisest energia tootmisel võidavad nii tarbijad, metsaomanikud kui ka riik tervikuna. Puitkütuse kui kodumaise taastuva ressursi kasutamine aitab vähendada sõltuvust energiakandjate impordist ning luua maapiirkondades töökohti.

Lisainfo: Täpsem ajakava, ettekannete lühikokkuvõtted ja ettekannete slaidid (alates 14.09.) on erametsaportaalis aadressil eramets.ee/seminar