Portugalis Peneda-Geres rahvuspargis anti Soomaa rahvuspargi esindajale KKA Pärnu-Viljandi regiooni looduskaitse juhtivspetsialistile Agu Leivitsale pidulikult üle PAN Pargi sertifikaat. Soomaast sai üheteistkümnes rahvuspark Euroopa põlislooduse kaitsealade võrgustikus. Vähem kui nädala eest tunnustati Soomaad Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt EDENi auhinnaga, mida jagati looduskaitsealal asuvatele turismisihtkohtadele, kus turismitooteid pakutakse säästva arengu põhimõtteist lähtuvalt.

Tühi ei olnud Soomaa rahvuspargi kuuereväär ka enne läinud nädalat: 1997. aastal kuulutati Soomaa rahvuspark rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalaks, 1998. aastal esitas Eesti riik Soomaa rahvuspargi UNESCO maailmapärandi nimekirja kandmiseks. Soomaa on NATURA 2000 ala ja samuti BirdLife Internationali poolt aktsepteeritud rahvusvahelise tähtsusega linnupaik. Kui kõik eelnimetatud tunnustused osutavad Soomaa looduse suurepärasele kvaliteedile, siis kaks värsket aga annavad hinnangu Soomaa inimeste tublile toimetamisele. Nii EDENi auhind kui PAN Pargi sertifikaat räägivad looduskaitsjate ja kohalike elanike, ettevõtjate ning ametnike koostöövõimest ja -tahtest, et kujundada turismi loodust väärtustavaks ning piirkonnale tulusaks.

Soomaa rahvuspargi jõudsad sammud on kogu Eesti loodusturismi entusiastide töövõit ja aitab meid ühise sihi suunas – teadvustada ja kinnistada Eesti kui loodusturismimaa Euroopa turismikaardil. Rõõmustame koos lahemaalaste, matsalukate, karulaste, vilsandlaste ning teiste inimestega.