7.-11. septembrini külastavad Soomaa rahvusparki sõltumatud eksperdid, kes analüüsivad kohapeal rahvuspargi kaitsekorraldust, külastuskorraldust nagu ka koostööd erinevate ametiasutuste ja asjaliste vahel.

Positiivse verifitseerimisraporti korral on oodata sel sügisel Soomaa rahvuspargi liitumist PAN Park võrgustikuga, mis ühendab Euroopa suuri põlisloodusalasid. Soomaa rahvuspark oleks PAN Park võrgustiku esimene mageveemärgalade kaitseala.

Soomaa rahvuspargi liitumine PAN Parks võrgustikuga algas 2007. aasta sügisel, mil Euroopa põlislooduse kaitse eest seisva ühenduse esindaja käis tutvumas siinsete kaitsealadega, hindamaks võimalusi laiendada võrgustikku ka Eestisse. Kahe aasta jooksul valmistasid Keskkonnaamet (varem Riiklik Looduskaitsekeskus), Soomaa Koostöökogu (sh kohalikud omavalitsused, maavalitsused, RMK jt) ning kohalikud asjalised ette vajaliku dokumentatsiooni, mis esitati sel suvel PAN Park ühendusele.