Roheliste erakondade ja liikumiste selgitustöö taimemürgi ja inimese tervisele ohtliku glüfosaadi kasutusloa tingimusteta pikendamise vastu kandis vilja! Euroopa Komisjon lükkas täna otsustamise veelkord edasi, kuna mitmete riikide esindajad polnud nõus oma kodanike ja Euroopa Parlamendi arvamust ning Maailma Terviseorganisatsiooni Vähiuuringute Agentuuri seisukohta ignoreerima.

Erakond Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane selgitas, et Komisjon jäi oma seisukoha jõuga läbisurumiseks vajalike häältega hätta. Näiteks Prantsusmaal arutletakse glüfosaadi kasutamise riigisisese keelu rakendamise üle ning riikide esindajad Komisjonis ei saa seda üha valjenevat protesti eirata. Eesti valitsuse seisukoht on siiani olnud “mürgitame aga edasi, see pole ohtlik”, mis läheb vastuollu uuemate teaduslike andmetega ja sõltumatute ekspertide seisukohtadega.

Komisjoni “salarelvaks”, mida jätkub kaheks aastaks, on nn tehniliste lahenduste otsimine kujunenud situatsioonile, mille jooksul kõik jääb vanaviisi.

Erakond Eestimaa Rohelised, MTÜ Noored Rohelised ja Eesti Roheline Liikumine algatasid 9. mail Rahvaalgatus.ee portaalis allkirjade kogumise, et keelata taimemürgi glüfosaadi kasutamine Eestis ja kogu Euroopas. Petitsioonile kogunes juba 15. mai õhtuks 2843 allkirja, mis edastati Riigikogule ja valitsusele.

MTÜ Noored Rohelised eestvedaja Züleyxa Izmailova ütles: “Me täname kõiki petitsiooni allkirjastajaid. Survest on kasu ja me jätkame valitsuse survestamist igal juhul, kui nad oma praegust positsiooni ei muuda!”