Swedbanki Eesti peakontor sai Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonilt (EKJA) Euroopa rohelise kontori tunnistuse. 

  • Ettevõtlus
  • 21. detsember 2022
  • Foto: Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Keskkonnaga arvestav suhtumine on osa Swedbanki töökultuurist. Aastate jooksul oleme teinud palju tööd, et meie kontoritegevust kliimaneutraalseks muuta. EKJA rohelise kontori süsteem oli meie jaoks hea platvorm, et enda senisele tegevusele tagasisidet saada,“ märkis Swedbanki Eesti jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Maris Riim. 

Tallinnas Liivalaia tänaval asuv Swedbanki Eesti peakontor on töökohaks ligi 1400 inimesele ehk enam kui pooltele ettevõtte töötajatele Eestis. Kontoris kogutakse kokku biojäätmeid ning saadetakse Nutriloopi abiga uuesti ringlusesse. Samuti kasutatakse tehisintellektil põhinevat energiajuhtimisüsteemi, mille abil on vähendatud energiatarbimist ja hoone ülalpidamise kulusid. Uuel aastal liigutakse keskkonnahoidlikuma lahenduse suunas ka koristuses, võttes puhastusainete asemel kasutusele osooniga rikastatud vee.

Kahe aastaga on pank vähendanud oma süsiniku jalajälge 40 protsendi võrra. „Kõige enam on mõju avaldanud ärilendude märkimisväärne vähendamine, millele aitas muidugi kaasa ka pandeemia. Ent olulist efekti on andnud ka jäätmete sorteerimine. Möödunud aastal kasvas meie taaskasutatava prügi hulk üle kahe korra. Juba alates 2017. aastast on meie kontorite elekter 100-protsendiliselt pärit taastuvatest energiaallikatest,“ tõi Riim mõned näited sellest, kuidas Swedbank on oma ökoloogilist jalajälge vähendanud.

Ta lisas, et Swedbanki kontorite tegevus on tänaseks kliimaneutraalne. Kõik süsinikuemissioonid, mida ei ole veel suudetud vähendada, on pank viimasel kolmel aastal kompenseerinud, panustades jätkusuutlikku metsamajandamisse läbi Rootsi ettevõtte Vi Agroforestry. „Samas on meie eesmärk esmajärjekorras ikkagi oma ökoloogilist jalajälge pidevalt vähendada,“ ütles Riim.

Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonnajuhi sõnul on rohelise kontori tegevused panga jaoks jätkuvalt olulised ning uuel aastal soovitakse rohemärgis saada ka oma teistele suurematele kontoritele. Ta täpsustas, et rohelise kontori põhimõtete järgimine on samas vaid osa Swedbanki jätkusuutlikkuse tegevustest.

„Eesti suurima pangana oleme majanduse vereringe. Mõistame oma vastutust ja rolli keskkonnasõbralikumale majandusmudelile üleminekul. Seetõttu peame oluliseks väljastada üha rohkem laene projektidele, mis panustavad just jätkusuutlikumasse tulevikku - olgu selleks näiteks hoonete energiatõhususe saavutamine, taastuvenergia toomine või ringmajandusele üleminek,“ märkis Riim.

Swedbank mõõdab käesolevast aastast alates ka oma laenuportfelli süsiniku emissioone. „Lähiaastatel on panga fookuses kinnisvara- ja energiasektori laenud, mille keskkonna jalajälge soovime oluliselt vähendada. See tähendab tugevat koostööd nii oma klientide, riigi kui ka teiste partneritega. See on see, millesse me täna kõige enam panustame,“ sõnas jätkusuutlikkuse valdkonnajuht.

Rohelise kontori märgist annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Euroopa rohelise kontori tunnistustega pärjatakse ettevõtteid ja organisatsioone, kes paistavad silma keskkonnateadlike ja tervislike lahendustega oma töökeskkonnas. Kokku on Eestis rohelise kontori tunnistus väljastatud 46 organisatsioonile.