TÄHTPÄEV: Täna on Keskkonnainvesteeringute Keskuse sünnipäev

Aeg:
11.05.2020
Kes:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Maakond:
Üle-eestiline

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) asutati sihtasutusena 2000. aasta 11. mail Rahandusministeeriumi poolt, et paremini suunata keskkonnakasutusest laekuvaid rahasid. Tänaseks kuulub KIK Keskkonnaministeeriumi haldusalasse ja on Eestis keskkonnaprojektide keskne rahastaja, kuid vaatab oma tegevusega tulevikku olles tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul.

Keskkonnaminister ja KIKi nõukogu esimees Rene Kokk tunnustab KIKi aastatepikkuse tubli töö ja pühendumuse eest. „Täna ei kujutaks meist keegi elu ilma KIKita ette. 20 aastaga on KIK toetanud ühtekokku 20 000 keskkonnaprojekti 2 miljardi euroga ning kasusaajaid on olnud kõigis Eestimaa nurkades. Ilma KIKita oleks paljud uudsed keskkonnasõbralikud algatused jäänud sündimata,“ lausub keskkonnaminister.

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et avalikkuse huvi kliima- ja keskkonnateemade vastu on oluliselt kasvanud, mis seab ka KIKi tegevusele kõrged ootused ning eeldab uudset ja nutikat lähenemist. „Pean oluliseks vaadata tulevikku ning tegutseme selle nimelt, et KIK oleks tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Meie märkimisväärne kogemus toetuste elluviimisel, pidev suhtlus klientide ja partneritega ning riskide, regulatsioonide ja rahastusallikate tundmine loob tugeva aluse edasiseks,“ selgitab Treier. „Kuigi inimeste teadlikkus keskkonnateemade osas järjest suureneb, on jätkusuutliku ühiskonnani veel suured sammud minna. Tahame siin olla heaks partneriks kõikidele osapooltele, et olulised projektid saaksid reaalselt tehtud,“ lisab ta.

KIK on viimased 20 aastat riigi-, Euroopa Liidu struktuuritoetuste ja heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahendite toel ellu viinud viie ministeeriumi 78 toetusmeedet. KIKist on toetust saanud 6258 asutust ja organisatsiooni 20 000 keskkonnaprojekti elluviimiseks. 

Energeetika valdkonnas on selle aja jooksul ellu viidu 3500 projekti 569 miljoni euroga, veemajanduses 4000 projekti ühe miljardi euroga ning looduse ja keskkonnateadlikkuse valdkonnas 12 500 projekti 431 miljoni euroga. Näiteks on KIKi toel 20 aasta jooksul puhta joogivee saanud ligi pool miljonit inimest, taastatud ja hooldatud enam kui 35 410 hektarit elupaikasid ning rohkem kui pool miljonit last osalenud koolide ja lasteaedade õppekäikudel. Samuti on rajatud ja uuendatud vee- ja reoveetorustikke enam kui 4500 kilomeetrit ja soojustorustikke enam kui 205 kilomeetrit ning likvideeritud, kogutud ja käideldud ohtlikke jäätmeid ca 3 800 tonni.

Lisaks on KIK väljamaksnud keskkonnalaenu üle 147 miljoni euro rohkem kui 80 asutusele. KIK on korraldanud ka seitse noorte ressursisäästu konkurssi Negavatt, mille raames on roheideid toetatud 216 000 euroga. Konkursile on kokku saabunud 366 ideed.

KIKis töötab täna 59 töötajat, kuid 20 aasta jooksul on KIKi kollektiivi kuulunud 210 inimest. Keskmine KIKi töötaja tööstaaž on 8,1 aastat. 

Täname kõiki oma kliente ja partnereid, et olete meiega koos viimased 20 aastat aidanud homset hoida!