Täna saab Võru kultuurimajas Kannel alguse üheteistkümnes Täiskasvanud Õppija Nädal, mille raames leiab kõikjal Eestis aset kümneid huvitavaid üritusi, mis ärgitavad inimesi täiendama oma teadmisi ja oskusi.

Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) avaüritusel tehakse teatavaks tänavune aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikum organisatsioon ja omavalitsus. Tänavu on Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta ja avaüritusel peab teemakohase ettekande „Õppimine kui kultuuri dialoog“ Eesti Kultuuriakadeemia professor David Vseviov.

TÕN on elukestvat õpet propageeriv üritus, mille ajal pööratakse enam tähelepanu täiskasvanueas õppimisele ja arenemisele. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. Pärast Võrus peetavat avaüritust leiab kõigis maakondades nädala jooksul aset arvukalt üritusi, täpsemalt saab nende kohta teavet Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koduleheküljelt (www.andras.ee).

Juba septembri lõpust liikleb mööda Eestit õpibuss, mis läbib kõik maakonnad ja lõpetab oma sellesügisese tuuri järgmisel nädalal just Võrus. Praeguseks on õpibuss peatunud 38 paigas kümnes maakonnas ja bussi on külastanud enam kui 770 inimest. Reisist saab täpsemalt lugeda õpibussi blogist (http://opibuss.blogspot.com), samas on üleval ka bussi sõidugraafik.

TÕNi lõpetab reedel, 17. oktoobril juba traditsiooniliseks saanud Täiskasvanuhariduse foorum Clarion Hotellis Euroopa. Foorumil vaetakse tänast olukorda ja arutletakse selle üle kas, kuidas ja milliseid muutusi vajab ühiskond uuenduslikuks mõtlemiseks. Foorumi peaettekande teeb Tuomo Kuosa Soome Tuleviku-uuringute Instituudist, kes räägib uutest paradigmadest täiskasvanuhariduses.

Tänavu on hüppeliselt tõusnud elukestvas õppes osalemise protsent, mis on aastaid olnud alla Euroopa Liidu keskmist ja kõikunud 6-7% vahel. Käesoleva aasta kahes esimeses kvartalis on protsent olnud vastavalt 11,6 ja 10,1, mis on kõigi aegade kõrgeim tulemus. Elukestvas õppes osalemise tõus näitab, et inimesed on hakanud täiskasvanueas õppimise olulisust rohkem teadvustama.

Toimetas Katrin Lipp, säästva elustiili portaal www.bioneer.ee
Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Foto: keethlawfirm.com