Sel nädalal tähistab kogu maailm klaasile pühendatud nädalat, et tuua esile klaasi kui rohelise materjali olulisust meie igapäevaelus.

  • Bioneeri uudised
  • 21. september 2009
  • Klaase pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Üheainsa pudeli taaskasutamine hoiab kokku nii palju energiat, kui personaalarvuti kulutab 25 minutiga, värviteleviisor 20 minutiga ning pesumasin 10 minutiga.

“Vali klaas” nädala on ellu kutsunud USAs Glass Packaging Institute (GPI) ja Euroopas FEVE ((the European Glass Packaging Federation), kes selle septembri viimase nädala jooksul kutsuvad inimesi reaalsetele tegevustele – taaskasutama klaasi – sorteerima majapidamises kasutatud klaaspakendid ja viima nad kogumiskonteineritesse.

“Kutsume üles tarbijaid taaskasutama oma klaaspudeleid ja –purke, et vähendada klaasitootmisel kasutatavaid loodusressursse ja seeläbi toetada meie ühist “rohelist tuleviku” ütleb Joseph Cattaneo, Glass Packaging Institute president. “ Me loodame, et inimesed muudavad olmejäätmete taaskasutuse igapäevaelu loomulikuks osaks ja seeläbi suudame kõik koos säästa energiat ja meie planeedi loodusvarusid”.

GPI ja FEVE eesmärk on tõsta teadlikkust klaaspakendite taaskasutamise mõjust keskkonna säästmisele ja seeläbi loodetakse rahvusvahelises klaasitööstuses jõuda 2013 aastaks eesmärgini, et 50% klaasi tootmiseks kuluvast toorainest tuleks taaskasutatud klaasist. GPI prognoosib, et juhul kui kõikides USA klaasitehastes kasutataks klaasi tootmiseks 50% taaskasutatud klaasi, energia kokkuhoidu mahus, mis kindlustaks aastase energiaga 45 000 majapidamist.

Sellest nädalast on avatud ka klaasi, tema taaskasutuse eeliseid tutvustav uus eestikeelne portaal www.friendsofglass.com/ee. Klaas on ainuke 100% looduslik ja taaskasutatav pakendimaterjal, mida saab taaskasutada uuesti ja uuesti, ilma et klaasi kvaliteet muutuks. Portaali ellukutsujaks on ülemaailmne klaaspakenditootja O-I, mis on ka  Järvakandi klaasitehase omanik.